HomeOnderzoekTwijfels over het nut van blogger netwerken
0
(0)

collega-bloggersAls je de initiatiefnemers van blogger netwerken mag geloven heb je er als blogger alle belang bij om je blog aan te sluiten bij een netwerk (liefst het hunne, dat spreekt). Niets dan voordelen, zo klinkt het. Gaande van extra bezoekers naar je blog over hulp bij het professioneler maken van tot en met mogelijkheden om via duurzame contacten met adverteerders een aardige stuiver te verdienen aan je hobby. Rest de vraag: “Wat blijft er in de praktijk van deze beloften over?” Ik deed een klein onderzoek.

Dan volgen nu de resultaten van de enquête. In deze blogpost bespreek ik niet alle cijfertjes tot in detail. Dat gaat ons hier te ver leiden, vrees ik. Laat ik  me beperken tot enkele (voor mij) opvallende zaken die uit de bevraging naar voor komen. Het gedetailleerde cijfermateriaal vind je in de hieronder bijgevoegde diareeks. Goed om weten is dat de enquête ook was bedoeld voor bloggers die (nog) geen lid zijn van een bloggers netwerk.

Wie vulde de enquête over blogger netwerken in?

In het totaal namen 123 bloggers de moeite om de enquête aan te klikken (waarvoor mijn grote dank). 91% onder hen Nederlanders, 9% Vlamingen. Het lag in mijn bedoeling om even te kijken of en hoe anders Vlamingen en Nederlanders denken over het nut van blogger netwerken, maar gezien het te beperkt aantal Vlaamse respondenten laat ik  dat plan varen.

Blogtrommel.com mag dan al een Belgische site zijn, het grootste deel van mijn volgers zijn en blijven Nederlanders. Andere vaststelling: het doelmatige/commerciële bloggen staat in België nog in de prilste kinderschoenen. Maar ik dwaal af.

Verder vroeg ik onder meer:

Tot welke categorie behoort je blog?

De grootste groep (21%) heeft een persoonlijk blog. Dan volgen de beauty-en lifestylebloggers (12%), Met 10% zijn ook de omnibloggers (blogs zonder vaste focus) goed vertegenwoordigd. 7% heeft een reisblog. De boekenblogs, mamablogs en kookblogs tekenen samen voor zo’n 15%. Het resterende derde brengt zijn blog onder in diverse andere niches.

Hoe kijk je naar je blog?

Een kleine helft (48%) van de bloggers wil graag iets bijverdienen aan zijn/haar blog, al is het geen absolute must. 19% zegt dat het blog een serieuze bijverdienste zou kunnen zijn, 21% zegt expliciet geen geld aan het bloggen te willen overhouden. “Ik wil ooit van mijn leven.”, zegt 8%. 7% van de ondervraagden heeft een zakelijk blog.

Hoelang bestaat je blog?

minder dan 6 maanden: 20%
tussen 6 maanden en één jaar: 18%
tussen 1 en 2 jaar: 22%
tussen 2 en 3 jaar: 15%
tussen 3 en 5 jaar: 17%
ouder dan 5 jaar: 8%

Tot zover dit voorstelrondje, nodig om strakjes een en ander te proberen duiden. Komen we dan nu tot de kern van de zaak:

Bloggers en (hun) blogger netwerk

Ik vroeg:

Welke blognetwerken ken je?**

36% van de ondervraagden kent Hema Blog Academy, 34% kent Blogmij, 33% Bloggers network en 32% maakt melding van diverse kleinere, informele/in ons taalgebied minder bekende netwerken. In deze groep Spreekt zowat een derde van Blogsociety (dit blogger netwerk werd door mijn vergetelheid niet in de enquête opgenomen, hoewel dat wel mijn bedoeling was). Verder werden ook Blog today vaak aangeduid (20%) en Bloggers netwerk (17%) Het niet-commerciële OBA mengt zich als enige community tussen de “grote jongens” met winstoogmerk (21%). 17% van de bevraagde bloggers had/heeft nog nooit van een blogger netwerk gehoord.

De relatief grote bekendheid van een nieuwkomer als Hema Blog Academy hoeft niet zo te verbazen. Het netwerk werd nog maar onlangs gelanceerd en kwam bij die gelegenheid aardig in de media.

Her en der werd geopperd om ook Bloglovin’ als blogger netwerk te bestempelen. Ikzelf zie Bloglovin’ echter eender als een veredelde RSS-feed met social media trekjes, dan als een echt netwerk.

Is je blog aangesloten bij een blogger netwerk?

“Neen, het interesseert me niet.”, zegt 20% van de ondervraagden. En nog eens 31% van de respondenten is niet aangesloten, maar overweegt het wel. Een deel van die mensen geeft in de commentaren bij deze enquête onomwonden toe dat ze dit onderzoekje afwachten…

Minder dan de helft van alle bloggers is dus ook effectief aangesloten bij een blogger netwerk. 60 op de 123 blogs dus. Het zegt ook wel wat over het publiek dat een blog als Blogtrommel.com weet te bereiken: hoofdzakelijk nieuwsgierige hobbybloggers met een gezonde portie ambitie die evenwel niet noodzakelijk kost wat kost het onderste uit de kan willen/kunnen halen.

OBA en Bloggers Network gaan samen met de helft van de aangesloten blogs lopen (gelijk verdeeld). Daarna volgen Blogmij en Blogsociety. De rest speelt in dit onderzoek eigenlijk geen rol van betekenis.

Hoelang is je blog al aangesloten bij een netwerk?* 

minder dan 6 maanden: 24%
tussen 6 maanden en één jaar: 11%
tussen 1 en 2 jaar: 9%
tussen 2 en 3 jaar: 2%
tussen 3 en 5 jaar: 6%
Langer dan 5 jaar: 0%

Wat zou zo’n lidmaatschap je blog moeten opleveren?**

Deze vraag stelde ik aan elke blogger, ongeacht of ze nu lid zijn van een blognetwerk of niet.

Dat ruim twee derde van de ondervraagde bloggers hoopt op meer bezoekers zal niemand verbazen. 64% droomt van een groter netwerk. 35% van de ondervraagden wil via zijn blognetwerk graag tot een mooie bijverdienste komen, 31% wil contact met adverteerders, terwijl 18% van hen hulp verwacht bij het (verder) professionaliseren van zijn/haar blog. 16% wil dan weer een structurele samenwerking aangaan met een commerciële partij. Tot slot heeft 14% van alle bevraagde bloggers geen enkel idee over wat ‘ie mag verwachten van een blogger netwerk.

 Het nut van blogger netwerken, hoe zit het ermee?

De hamvraag natuurlijk! Ik vroeg:

Welke voordelen heeft het lidmaatschap je (blog) EFFECTIEF bijgebracht?**

Van de blog(ger)s die aangesloten zijn bij een netwerk geeft goed een derde aan meer bezoekers op het blog te mogen ontvangen. Ook geeft iets meer dan 1 op 3 aan er een groter netwerk aan over te houden. Anderzijds zegt meer dan 30% in de praktijk geen enkel voordeel te zien, terwijl 10% van de aangesloten leden  niet weet wat te verwachten van een blogger netwerk.

Overigens maakt 15% van de aangesloten leden gewag van hulp bij het beter maken van het blog, heeft meer dan 1 op 6 van de ondervraagden het over een mooie bijverdienste, bijna 30% heeft contacten met (een) adverteerder(s).

Voldoet jouw blogger netwerk aan je verwachtingen?*

Ja, tot nu toe wel, zegt 40% van de aangesloten bloggers.

Neen, tot nu toe niet, vindt 60%

Hoe tevreden ben je over je blogger netwerk?*

Mensen konden een score geven van 1 (ontevreden/ontgoocheld) tot 10 (zeer tevreden).

Ruim 25% van de mensen die lid zijn van een blogger netwerk geeft een onvoldoende (tussen 1 en 4), 40% geeft een 5 of 6 en slechts 35% geeft aan tevreden te zijn (van 7 tot 10).

Overweeg je je lidmaatschap stop te zetten?*

Ja, zegt goed 1 op 4 van de aangeslotenen

Nee, zegt bijna 3 op 4 onder hen.

Zou je een bevriend blogger aanraden om lid te worden van een netwerk?*

Opnieuw een vraag voor alle bloggers, ongeacht of ze lid zijn van een netwerk of niet.

Wederom kon men een cijfer geven van 1 (zeker niet) tot 10 (zeker wel)

1: 11%
2: 3%
3: 7%
4: 6%
5: 11%
6: 13%
7: 9%
8: 5%
9: 4%
10: 4%

In welke uitspraak over blogger netwerken herken je jezelf het best?

Andermaal een vraag voor alle deelnemende bloggers.

Ik ben geen lid van een bloggers netwerk: 43%

Ik ben lid, maar het is me niet duidelijk wat het me oplevert: 15%
Ze lijken me eerder nutteloos, maar baat het niet dan schaadt het ook niet: 11%
Ik ben fan! : 3%
De voorwaarden en (selectie)criteria zijn nogal schimmig: 4%
Zo’n blognetwerk helpt mijn blog niet voorruit: 6%
Een blognetwerk is een meerwaarde voor mijn blog: 5%
Ik kom zo erg makkelijk in contact met andere bloggers: 7%
Ik wil me liever niet binden! Dus geen bloggersnetwerk voor mij: 1%
Het lidmaatschap brengt mijn blog op een hoger plan: 1%
Via mijn netwerk krijg ik (leuke) opdrachten en producten om te reviewen: 4%

Commentaren en (voorlopige) conclusies

Belangrijk onderscheid

Zoals bij de start van dit onderzoekje reeds gezegd is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de informele/niet-commerciële netwerken en de commerciële partijen. Bij de niet-commerciëlen (met OBA als bekende exponent) gaat het er vooral om  bloggers en lezers samen te brengen en te ondersteunen. De voorwaarden voor lidmaatschap zijn quasi onbestaande. Het enige wat vaak gevraagd wordt is het plaatsen van een banner op het blog. Dit ter promotie van het betreffende netwerk. Geen van die netwerken beloofd trouwens gouden bergen in de vorm van een massa extra bezoekers.

Anders gaat het eraan toe bij commerciële blognetwerken. Hier moet op het einde van het jaar winst gemaakt worden. Adverteerders betalen het netwerk om gebruik te mogen maken van de diensten van de aangesloten bloggers. Gevolg hiervan is dat er eisen en voorwaarden worden gesteld aan de bloggers. Op het gebied van de geleverde kwaliteit, maar vooral ook wat het aantal (unieke) bezoekers betreft. Bij Blog today kom je er bijvoorbeeld gewoon niet in als je geen 5000 volgers hebt.

Frustraties

Doorgaans focussen netwerken en dus ook bedrijven en andere organisaties zich wat te veel op de volgers van het blog zelf, terwijl veel bloggers ook een trouwe schare fans hebben op social media die vaak vele malen groter is dan het aantal volgers op het blog. Wordt het niet eens tijd dat sommige blogger netwerken en bedrijven door hebben dat een blogger doorgaans ook erg bedreven is in buzz creëren voor hun merk op social media? Dat aspect zou toch op zijn minst mee in rekening mogen worden gebracht bij de beoordeling van een blog(ger)!

Veel van dergelijke netwerken zijn trouwens in handen van – of hebben op zijn minst banden met – uitgevers van klassieke media (print). Voor hen is zo’n blogger netwerk niet veel meer dan een manier om het aanhoudende verlies aan reclame-inkomsten te compenseren door een graantje mee te pikken van de groeiende omzet in het online gebeuren. Om maar te zeggen dat bloggers niet noodzakelijk altijd op de eerste plaats komen.

Een geval apart is Bloggers network: dat platform is uit de grond gestamd door 2 fervente bloggers (door scha en schande wijs geworden neem ik aan). Naar eigen zeggen stelt het de blogger centraal en is het lidmaatschap voor de blogger gratis en vrijblijvend.

Twijfels en torenhoge verwachtingen

Bij nogal wat bloggers rijzen er twijfels over het nut van blogger netwerken. Dat blijkt uit de hier verzamelde cijfers, en ook uit de commentaren die mensen konden achterlaten. Velen wachten dus nog op de verhoopte extra bezoekers of dat cont(r)act met die adverteerder.

Eén en ander is ten dele te verklaren door de samenstelling van de deelnemende bloggers: meer dan 1 op 5 bloggers heeft een persoonlijk blog. Niks mis mee, maar adverteerders zijn doorgaans op zoek naar blogs binnen een niche (en dus ook een specifiek publiek). Het is bovendien geweten dat persoonlijke blogs doorgaans moeilijk echt een groot aantal trouwe lezers aan zich kan binden.  Twee grote handicaps voor persoonlijke bloggers dus.

Wat verder ook opvalt is dat 25% van de aangesloten bloggers niet eens een halfjaar lid is. Misschien is dat nog wat vroeg om het nut van blogger netwerken in twijfel te trekken?

Heel wat bloggers hopen dat zo’n lidmaatschap van een blognetwerk hen extra bezoekers zal brengen. Voor sommigen zal dat ook het geval zijn, maar een echte overrompeling wordt het nooit.

Beste bloggers, verwacht van je lidmaatschap dus ook geen wonderen. Het lijkt er sterk op dat je er pas voordeel uithaalt als je al een behoorlijk aantal bezoekers naar je blog kan trekken. Pas dan kan er sprake zijn van een hefboomeffect en pas dan kan je er eventueel aan verdienen. Wil je je aansluiten bij een commercieel ingesteld netwerk, dan ben je andermaal serieus in het voordeel als je blogt binnen een duidelijke niche.

Werk aan de winkel

Graag had ik je een netwerk aangewezen waar het goed toeven is, maar ik ga er me niet aan wagen. Als het om de commerciële netwerken gaat is er niet echt een naam die ertussen uitspringt. Over Bloggers network zijn wel positieve geluiden te horen.

OBA (Onafhankelijke Bloggers Associatie) lijkt verreweg de bekendste en meest verspreide community te zijn. Hierover zijn geen opvallende positieve of negatieve geluiden te horen, maar veel extra bezoekers levert het lidmaatschap blijkbaar niet op. Maar aangezien er zo goed als geen voorwaarden  of verplichtingen aan het lidmaatschap verbonden zijn is er ook niet echt een tegenindicatie. Volgens de zegsvrouw van OBA blijft het overgrote deel van de leden jarenlang lid. Dus  het lidmaatschap moet het de blog mogelijk meer brengen dan alleen wat extra bezoekers

Oh ja, beste mensen van Blogsociety: herzie het systeem van bronzen, zilveren en gouden status waarin jullie je aangesloten bloggers klasseren.  Mensen krijgen er kop noch staart aan! Overigens maken enkele respondenten gewag van veel extra bezoekers via Blogsociety, terwijl anderen er geen goed woord voor over hebben.

De teneur van de geleverde commentaren is duidelijk:

 1. Veel bloggers hebben het gevoel dat zij er vooral zijn om de (commerciële) bloggers netwerken groot te maken, terwijl de bloggers het grote werk doen maar er nauwelijks iets voor in de plaats krijgen.
 2. Blogger netwerken van hun kant mogen best wel eens wat vaker/transparanter communiceren met hun bloggers (meer dan de helft van de bloggers die aangesloten zijn bij een netwerk geeft aan dat de communicatie tussen hem en het netwerk ondermaats is). Zo wordt het voor hen misschien ook eens duidelijk wat er nu precies van hen verwacht wordt, waarom bepaalde content wordt geweigerd en wat ze nu eigenlijk moeten doen om in aanmerking te komen voor bepaalde privileges.
 3. Het grootste deel van de hier ondervraagde blogger loopt dus niet echt warm voor zijn/haar bloggers netwerk. Toch blijft het merendeel lid. Blijkbaar gaat men ervan uit dat het nut van blogger netwerken zich vroeg of laat wel zal bewijzen. In afwachting van betere tijden gunt mijn zijn blogger netwerk het voordeel van de twijfel…

Het (voorlopig) laatste woord

… is voor jou, beste blogger. Ik had het al over het feit dat je geen wonderen kan verwachten van (het lidmaatschap van) een blogger netwerk. Wil je maximaal profiteren van de weldaden ervan, bouw dan gestaag aan een stevig blog met een trouwe schare bezoekers, meld je dan aan, neem de tijd om de kleine lettertjes te lezen en probeer die zo goed en zo kwaad het kan toe te passen. En verder is een blogger netwerk een zoveelste kanaal waarlangs bezoekers naar je blog kunnen komen. Niks meer, niks minder.

Tot zover dan de resultaten van de bevraging over het nut van blogger netwerken. De blogger die gehoopt had een aanbeveling  te krijgen moet ik teleur stellen. Daarvoor zijn bij dit onderzoek gewoon te weinig bloggers bereikt de effectief lid zijn van een blogger netwerk. Het zou daarom interessant zijn om dit onderzoek later opnieuw te doen, maar dan op een grotere schaal.


*= Indien van toepassing

**= De deelnemers konden maximaal 3 antwoorden aanklikken

photo credit: lumaxart via photopin cc

Hoe nuttig was dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor je was!

Laten we dit bericht verbeteren!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?


In: ,

18 reacties op “Twijfels over het nut van blogger netwerken”

 1. Gerda avatar
  Gerda

  Ik ga mij er niet druk over maken. Baat het niet, dan schaadt het niet. Ben ook nog geen maand bezig met bloggen.

  Wel al bij een aantal aangemeld, de helft alweer vergeten 🙂 Bij Blog Society werd mij zilver toegewezen en ik heb geen idee waarom en wat ik dan eventueel moet verbeteren. Zie ook niet hoe ze nu voordeel aan mij hebben, want ik mag nog geen content publiceren bij hun. Het heeft mij wel zo’n 500 extra volgers op Twitter opgeleverd, dan is wel weer mooi meegenomen. En opdrachten komen wel binnen via de mail. Als ik er maar plezier aan beleef, vind ik het wel goed.

 2. margo vonk avatar

  Leuk onderzoekje! Ik wacht nog maar even met me aansluiten bij een netwerk…
  Maar het wordt wel tijd voor een blogroll. Fijn dat je je energie en je tijd hier hebt ingestoken.

  1. Sharp Ben avatar
   Sharp Ben

   Graag gedaan natuurlijk!

   En inderdaad, een blogroll is een mini-blognetwerkje. Al gaat het initiatief in eerste instantie vooral van jou uit…

 3. Falco Renierkens avatar

  Interessante onderwerp om eens iets over te lezen.
  Laatst kwam ik inderdaad een blogger community tegen maar ik wist niet goed wat ik er van moest denken. Mijn eigen blog bestaat nog niet zo lang en is ook nog niet zo groot dus ik zie nog geen nut voor mij om me aan te sluiten bij een dergelijk netwerk.

  Bedankt in ieder geval voor het interessante artikel. Ik kijk uit naar de dag dat hier een groter onderzoek naar wordt gedaan. Mogelijk internationaal en dat we er dan achter komen wat de verschillen tussen landen of werelddelen zijn.

 4. Ximaar avatar

  Ik heb er met een paar ervaring. Bij OBA zit ik inmiddels 3 jaar en dat is voor een wordpress.com-blog erg eenvoudig. De berichten worden automatisch opgehaald en je hebt er geen omkijken naar. Voor wordpress op een eigen domein moet je – dacht ik- een push-optie toevoegen. Ze schijnen de laatste tijd last te hebben met blogspot die regelmatig iets veranderd, waardoor het soms wat langer kan duren eer een nieuw bericht in hun overzicht zichtbaar wordt. Ik lees daar wel eens wat over in hun forum, maar heb er geen ervaring mee. Dat forum valt me tegen. Het kan tijden duren eer er een nieuw onderwerp wordt toegevoegd en dan reageren maar een handjevol bloggers. Ze hebben ook zoiets als een gezamelijk gedicht aan het eind van het jaar, waar ik zelf niets mee heb. In het algemeen hebben ze last van tijdgebrek. Het zijn maar 2 mensen en die doen ook regelmatig iets anders. Daarom kan ook een aanmelding langer duren. Ik weet er niet van dat er een aanmeldingsstop is. Het is ontstaan uit een groep ontevreden VkBlogges (een dienst van de Volkskrant met moderators, wat soms flink gezeur opleverde). Die mensen schrijven meer over (inter-)nationale politiek, kunst of literatuur naast de gewone items. Na 4 jaar is die groep ruim in de minderheid omdat iedereen zich daar mag aanmelden. Eerst kwamen de doorsnee actieve bloggers en de laatste tijd neemt het aantal (vooral blogsters) dat over make-up e.d. schrijft flink toe. Deze laatsten passen veel meer bij de Blogsociety van de Telegraaf.

  Bij de Blogsociety heb ik getest hoe het ging. Ik heb me daar dus aangemeld en toen bleek meteen al dat ze m’n blog met goud waardeerden. Ik dacht nog dat doen ze bij iedereen, maar ik lees hierboven dat dat niet zo is. Mogelijk kijken ze naar de leeftijd van het blog bedenk ik nu. In elk geval vond ik het lastig, er is niet een simpele RSS-kopeling of dergelijke. Je moet steeds bij hen een stukje schrijven met onderaan een link naar je blogbericht dat vollediger is. Het goedkeuren van zo’n bijdrage duurt een paar dagen. Mijn probleem was vooral dat het over de onzin gaat die in de Telegraafbijlages te vinden zijn als mode en reizen. Waar ik doorgaans over blog staat er niet als keuze tussen. Dus bedacht ik om dat met een paar berichten uit te proberen. Bij reizen reisde ik 400 jaar terug en die kwam er nog door. Maar toen ik bij DIY (Do It Yourself ofwel DHZ) een stukje plaaste met de titel Paarse Pleeborstels werd dat afgewezen omdat mijn bogtitel niet in het Nederlands was. Ik moest er erg om lachen en sinds die tijd doe ik er niets meer mee. Het is me te omslachtig, heb er niets aan en hoor daar niet thuis. Een uitschrijf mogelijkheid is er niet en aan mijn uitschrijverzoek is nog altijd niet voldaan.

  Het voordeel van Blogsociety en OBA is dat een bezoeker de laatste berichten te zien krijgt zonder er in te loggen. Bij de HEMA en wat anderen moet je wel inloggen en dus eerst lid worden. Dan kan je dus niet vooaf zien wat het voorstelt en volgens mij trekt dat dus geen extra bezoekers anders dan de mensen die lid zijn en zelf ook al bloggen. Ik begin daar dus niet aan.

  Er is overigens nog een actieve groep voor mensen die borduren en in het huishouden besparen. http://hollandblogs.blogspot.nl/ Geen idee hoe je je daar aan of af kan melden er staat geen enkele info behalve een lijst met recente blogstukjes. Mijn blog zou daar deels tussenpassen en ook deels niet. Maar dat geldt voor meer die in die lijst staan. Misschien is er een bijbehorende feesboekpagina. Zelf mijdt ik façadeboek maximaal en ga dat dus niet uitzoeken.

 5. Linda avatar

  Jammer dat de OBA overal zo genoemd wordt. Je kan je niet eens meer aanmelden bij dit netwerk. Verder kan ik me wel heel erg vinden in de uitkomsten van dit onderzoek. Goed dat je dit hebt opgezet, helpt denk ik heel veel mensen die nog twijfelen.

  1. Sharp Ben avatar
   Sharp Ben

   OBA wordt vaak genoemd omdat het nu eenmaal het bekendste netwerk is (het vierde onlangs zijn vierde verjaardag). Dat je je niet (meer) kan aanmelden bij dit blognetwerk verbaasd me…

 6. Jennie avatar

  Interessant om te lezen! En toch denk ik dat er aan de hand van deze enquête niet iets valt te zeggen over alle bloggers netwerken in het algemeen. Het zit naar mijn mening niet zo simpel in elkaar en ik denk niet dat je alle netwerken zo even gelijk kunt gaan beoordelen. Ieder netwerk heeft zijn eigen ‘eisen’, werkwijze en beloftes. Er wordt gesuggereerd dat er bij bloggersnetwerken niet naar sociaal bereik wordt gekeken. Hoe kom je daarbij? Komt dat uit de enquête naar voren? Want er zijn wel degelijk netwerken die zich daar juist op focussen. Ik denk dat veel (vooral beginnende) bloggers een verkeerd beeld hebben bij netwerken. Het is echt niet zo dat alles voor je gedaan wordt zodra je lid bent van een netwerk. Je bent en blijft eigenaar van je eigen blog en je zult toch echt zelf aan de bak moeten als je wil dat je bezoekersaantallen omhoog gaan 🙂

  1. Sharp Ben avatar
   Sharp Ben

   Dank voor je reactie hier!

   Je hebt gelijk: er valt geen definitief oordeel te vellen over welk blogger netwerk dan ook. Zeker niet aan de hand van dit niet-wetenschappelijk onderzoek. Hooguit tekenen zich enkele tendensen af. Dat schijf ik ook in het artikel hierboven.

   In de commentaren kwam inderdaad herhaaldelijk naar voren dat er te weinig rekening wordt gehouden met het sociaal bereik van de blog(ger)s. Maar misschien zitten die mensen bij ’t verkeerde netwerk dan?

   Om goed te zijn zou er eens iemand met een voldoende performant blog moeten opstaan en zich lid maken van een handvol (commerciële) blognetwerken. Eens benieuwd welke verschillen er dan aan het licht komen. Ik vrees alleen dat zulks in de praktijk moeilijk te realiseren is.

   Het is zeker zo dat vooral beginnende bloggers – als ze überhaupt al weten wat een bloggersnetwerk is – veel te hoge verwachtingen hebben…

 7. Wesley Velroij avatar

  Ik heb me tot nu toe pas bij twee blogger netwerken aangesloten, en gek genoeg heb ik van OBA nooit de vervolg instructies gekregen dus aan dat netwerk heb ik momenteel 0,0. En dat blogger netwerk van de telegraaf heb ik denk ik ook barweinig aan, want die grapjassen hebben mij wat als brons geclassificeerd en ik heb het idee dat ze niet echt goed onderzoek doen.

  Want mijn weblog is hoe je het ook draait en keert gewoon heel uniek, maar ik vermoed dat het blognetwerk van de telegraaf eerdere naar de populariteit kijkt en dat win ik natuurlijk niet van de dames lol.

 8. Rowdy Groothedde avatar
  Rowdy Groothedde

  @ Hans

  Zeker weten, haha;)

 9. Sharp Ben avatar
  Sharp Ben

  Tja, het zou inderdaad een goed idee zijn mochten niet-actieve leden na verloop van tijd automatisch worden geschrapt uit de ledenlijst van het blogger netwerk. Technisch moet zulks toch vrij makkelijk te realiseren zijn, zou je denken…

  Aan de andere kant: waarom zouden ze? Publicitair staat het immers mooi te kunnen pronken met een ledenlijst van duizenden bloggers….

  1. Ximaar avatar

   Zelf vind ik het geen service als je op een link klikt die doodloopt of erger bij een advertentiesite uitkomt omdat een blog opgeheven is. Vooral .tk is wat dat betreft een ellende. Nou valt dat bij OBA mee, je moet eerst al een deelnemer opzoeken en daar op een link klikken wil dit gebeuren. Op de voorpagina staan alleen de laatste berichten van zo’n 200 bloggers die actief zijn. Die anderen komen daar niet in omdat ze immers niets publiceren. Het is bij hen zeker geen kwade opzet, maar meer een gebrek aan menskracht en bloggers die niet doorgeven dat ze er mee gestopt zijn.

   Ik vermoed dat het bij de andere diensten niet veel anders is. Maar dan zit er doorgaans commercieel gewin aan. Dat ik me niet bij dat ding van de Telegraaf kan uitschrijven stoort me meer. Er stond ook een dienst tussen waarbij je de deelnemers pas kunt zien als je lid bent en ingelogd bent. Op die manier ga je zeker geen blogloze bezoekers trekken.

 10. Ximaar avatar

  Wat je schrijft komt aardig overeen met wat ik er in de loop der jaren over heb opgestoken. Dat bloggers maar kort lid zijn zal ook komen omdat bloggers regelmatig afhaken en er steeds nieuwe bijkomen. Een deel van de netwerken bestaat al wat langer en daar zouden bloggers toch langer lid van kunnen zijn.

  Dat mensen bij iets vrijblijvends als OBA lid blijven is niet gek. Je hebt er immers geen last van als je lid blijft. Ik heb wel eens doorgegeven dat er ook aardig wat mensen lid zijn die hun blog al langer dan een jaar hebben opgeheven. Feitelijk zou daarmee het lidmaatschap automatisch moeten vervallen, maar het is lastig om dat steeds na te gaan en de bloggers die gestopt zijn hebben geen reden om het door te geven en vergeten het domweg.

  Met die commerciele zoals blogsociety heb ik meer problemen. Ik kan me daar niet uitschrijven. Eigenlijk misbruiken ze je blog om zelf meer bezoekers te krijgen. Ze scoren dus op de berichten die jij schrijft hoger in Google en staan daarmee op je rug bezoekers af te vangen.

  Veel bloggers zouden er goed aan doen om een blogroll of lijstje in de zijkolom te plaatsen met blogs die ze aanraden. Kost niets en je helpt elkaar uiteindelijk aan meer bezoekers. Als zo’n lijstje te groot wordt kan het in een menu of aparte pagina worden verwerkt wat ik zelf al jaren doe.

 11. Jadwiga avatar
  Jadwiga

  Interessant artikel! Ik keek al een tijdje uit naar de resultaten omdat ik mij sterk afvroeg of zo’n netwerk nu echt nut heeft. Als beginnend blogger met een blog dat pas sinds dit jaar bestaat twijfel ik al een tijdje of ik mij ergens bij moet aansluiten. Want wat levert het mij op als nicheblogger? Je hoopt natuurlijk op een degelijk netwerk, ervaringen uitwisselen met andere bloggers (waar je iets van kan opsteken) en natuurlijk misschien een klein zakcentje. Maar wat ik al dacht, dat het allemaal best tegenvalt, bleek waar te zijn. Helaas! Ik had ook sterk het vermoeden dat bepaalde je netwerken je zullen gebruiken. En daar bedank ik voor. Dan maar niet een klein percentage extra bezoekers erbij of een slecht betaalde opdracht die net niet bij je past. Ik werk wel gewoon wat harder!

  1. Sharp Ben avatar
   Sharp Ben

   Dank voor je reactie alhier!

   Of zo’n blogger netwerk nu al dan niet iets voor jou is hangt vooral af van je persoonlijke doelstellingen, verwachtingen en ambities.

   Persoonlijk vermoed ik dat nogal wat bloggers de (denk)fout maken zich aan te melden om vervolgens geduldig te wachten tot de gebraden kippen hun in de mond vliegen…

 12. Hans avatar

  Duidelijk verhaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.