HomeOnderzoekTwijfels over het nut van blogger netwerken
0
(0)

collega-bloggersAls je de initiatiefnemers van blogger netwerken mag geloven heb je er als blogger alle belang bij om je blog aan te sluiten bij een netwerk (liefst het hunne, dat spreekt). Niets dan voordelen, zo klinkt het. Gaande van extra bezoekers naar je blog over hulp bij het professioneler maken van tot en met mogelijkheden om via duurzame contacten met adverteerders een aardige stuiver te verdienen aan je hobby. Rest de vraag: “Wat blijft er in de praktijk van deze beloften over?” Ik deed een klein onderzoek.

Dan volgen nu de resultaten van de enquête. In deze blogpost bespreek ik niet alle cijfertjes tot in detail. Dat gaat ons hier te ver leiden, vrees ik. Laat ik  me beperken tot enkele (voor mij) opvallende zaken die uit de bevraging naar voor komen. Het gedetailleerde cijfermateriaal vind je in de hieronder bijgevoegde diareeks. Goed om weten is dat de enquête ook was bedoeld voor bloggers die (nog) geen lid zijn van een bloggers netwerk.

Wie vulde de enquête over blogger netwerken in?

In het totaal namen 123 bloggers de moeite om de enquête aan te klikken (waarvoor mijn grote dank). 91% onder hen Nederlanders, 9% Vlamingen. Het lag in mijn bedoeling om even te kijken of en hoe anders Vlamingen en Nederlanders denken over het nut van blogger netwerken, maar gezien het te beperkt aantal Vlaamse respondenten laat ik  dat plan varen.

Blogtrommel.com mag dan al een Belgische site zijn, het grootste deel van mijn volgers zijn en blijven Nederlanders. Andere vaststelling: het doelmatige/commerciële bloggen staat in België nog in de prilste kinderschoenen. Maar ik dwaal af.

Verder vroeg ik onder meer:

Tot welke categorie behoort je blog?

De grootste groep (21%) heeft een persoonlijk blog. Dan volgen de beauty-en lifestylebloggers (12%), Met 10% zijn ook de omnibloggers (blogs zonder vaste focus) goed vertegenwoordigd. 7% heeft een reisblog. De boekenblogs, mamablogs en kookblogs tekenen samen voor zo’n 15%. Het resterende derde brengt zijn blog onder in diverse andere niches.

Hoe kijk je naar je blog?

Een kleine helft (48%) van de bloggers wil graag iets bijverdienen aan zijn/haar blog, al is het geen absolute must. 19% zegt dat het blog een serieuze bijverdienste zou kunnen zijn, 21% zegt expliciet geen geld aan het bloggen te willen overhouden. “Ik wil ooit van mijn leven.”, zegt 8%. 7% van de ondervraagden heeft een zakelijk blog.

Hoelang bestaat je blog?

minder dan 6 maanden: 20%
tussen 6 maanden en één jaar: 18%
tussen 1 en 2 jaar: 22%
tussen 2 en 3 jaar: 15%
tussen 3 en 5 jaar: 17%
ouder dan 5 jaar: 8%

Tot zover dit voorstelrondje, nodig om strakjes een en ander te proberen duiden. Komen we dan nu tot de kern van de zaak:

Bloggers en (hun) blogger netwerk

Ik vroeg:

Welke blognetwerken ken je?**

36% van de ondervraagden kent Hema Blog Academy, 34% kent Blogmij, 33% Bloggers network en 32% maakt melding van diverse kleinere, informele/in ons taalgebied minder bekende netwerken. In deze groep Spreekt zowat een derde van Blogsociety (dit blogger netwerk werd door mijn vergetelheid niet in de enquête opgenomen, hoewel dat wel mijn bedoeling was). Verder werden ook Blog today vaak aangeduid (20%) en Bloggers netwerk (17%) Het niet-commerciële OBA mengt zich als enige community tussen de “grote jongens” met winstoogmerk (21%). 17% van de bevraagde bloggers had/heeft nog nooit van een blogger netwerk gehoord.

De relatief grote bekendheid van een nieuwkomer als Hema Blog Academy hoeft niet zo te verbazen. Het netwerk werd nog maar onlangs gelanceerd en kwam bij die gelegenheid aardig in de media.

Her en der werd geopperd om ook Bloglovin’ als blogger netwerk te bestempelen. Ikzelf zie Bloglovin’ echter eender als een veredelde RSS-feed met social media trekjes, dan als een echt netwerk.

Is je blog aangesloten bij een blogger netwerk?

“Neen, het interesseert me niet.”, zegt 20% van de ondervraagden. En nog eens 31% van de respondenten is niet aangesloten, maar overweegt het wel. Een deel van die mensen geeft in de commentaren bij deze enquête onomwonden toe dat ze dit onderzoekje afwachten…

Minder dan de helft van alle bloggers is dus ook effectief aangesloten bij een blogger netwerk. 60 op de 123 blogs dus. Het zegt ook wel wat over het publiek dat een blog als Blogtrommel.com weet te bereiken: hoofdzakelijk nieuwsgierige hobbybloggers met een gezonde portie ambitie die evenwel niet noodzakelijk kost wat kost het onderste uit de kan willen/kunnen halen.

OBA en Bloggers Network gaan samen met de helft van de aangesloten blogs lopen (gelijk verdeeld). Daarna volgen Blogmij en Blogsociety. De rest speelt in dit onderzoek eigenlijk geen rol van betekenis.

Hoelang is je blog al aangesloten bij een netwerk?* 

minder dan 6 maanden: 24%
tussen 6 maanden en één jaar: 11%
tussen 1 en 2 jaar: 9%
tussen 2 en 3 jaar: 2%
tussen 3 en 5 jaar: 6%
Langer dan 5 jaar: 0%

Wat zou zo’n lidmaatschap je blog moeten opleveren?**

Deze vraag stelde ik aan elke blogger, ongeacht of ze nu lid zijn van een blognetwerk of niet.

Dat ruim twee derde van de ondervraagde bloggers hoopt op meer bezoekers zal niemand verbazen. 64% droomt van een groter netwerk. 35% van de ondervraagden wil via zijn blognetwerk graag tot een mooie bijverdienste komen, 31% wil contact met adverteerders, terwijl 18% van hen hulp verwacht bij het (verder) professionaliseren van zijn/haar blog. 16% wil dan weer een structurele samenwerking aangaan met een commerciële partij. Tot slot heeft 14% van alle bevraagde bloggers geen enkel idee over wat ‘ie mag verwachten van een blogger netwerk.

 Het nut van blogger netwerken, hoe zit het ermee?

De hamvraag natuurlijk! Ik vroeg:

Welke voordelen heeft het lidmaatschap je (blog) EFFECTIEF bijgebracht?**

Van de blog(ger)s die aangesloten zijn bij een netwerk geeft goed een derde aan meer bezoekers op het blog te mogen ontvangen. Ook geeft iets meer dan 1 op 3 aan er een groter netwerk aan over te houden. Anderzijds zegt meer dan 30% in de praktijk geen enkel voordeel te zien, terwijl 10% van de aangesloten leden  niet weet wat te verwachten van een blogger netwerk.

Overigens maakt 15% van de aangesloten leden gewag van hulp bij het beter maken van het blog, heeft meer dan 1 op 6 van de ondervraagden het over een mooie bijverdienste, bijna 30% heeft contacten met (een) adverteerder(s).

Voldoet jouw blogger netwerk aan je verwachtingen?*

Ja, tot nu toe wel, zegt 40% van de aangesloten bloggers.

Neen, tot nu toe niet, vindt 60%

Hoe tevreden ben je over je blogger netwerk?*

Mensen konden een score geven van 1 (ontevreden/ontgoocheld) tot 10 (zeer tevreden).

Ruim 25% van de mensen die lid zijn van een blogger netwerk geeft een onvoldoende (tussen 1 en 4), 40% geeft een 5 of 6 en slechts 35% geeft aan tevreden te zijn (van 7 tot 10).

Overweeg je je lidmaatschap stop te zetten?*

Ja, zegt goed 1 op 4 van de aangeslotenen

Nee, zegt bijna 3 op 4 onder hen.

Zou je een bevriend blogger aanraden om lid te worden van een netwerk?*

Opnieuw een vraag voor alle bloggers, ongeacht of ze lid zijn van een netwerk of niet.

Wederom kon men een cijfer geven van 1 (zeker niet) tot 10 (zeker wel)

1: 11%
2: 3%
3: 7%
4: 6%
5: 11%
6: 13%
7: 9%
8: 5%
9: 4%
10: 4%

In welke uitspraak over blogger netwerken herken je jezelf het best?

Andermaal een vraag voor alle deelnemende bloggers.

Ik ben geen lid van een bloggers netwerk: 43%

Ik ben lid, maar het is me niet duidelijk wat het me oplevert: 15%
Ze lijken me eerder nutteloos, maar baat het niet dan schaadt het ook niet: 11%
Ik ben fan! : 3%
De voorwaarden en (selectie)criteria zijn nogal schimmig: 4%
Zo’n blognetwerk helpt mijn blog niet voorruit: 6%
Een blognetwerk is een meerwaarde voor mijn blog: 5%
Ik kom zo erg makkelijk in contact met andere bloggers: 7%
Ik wil me liever niet binden! Dus geen bloggersnetwerk voor mij: 1%
Het lidmaatschap brengt mijn blog op een hoger plan: 1%
Via mijn netwerk krijg ik (leuke) opdrachten en producten om te reviewen: 4%

Commentaren en (voorlopige) conclusies

Belangrijk onderscheid

Zoals bij de start van dit onderzoekje reeds gezegd is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de informele/niet-commerciële netwerken en de commerciële partijen. Bij de niet-commerciëlen (met OBA als bekende exponent) gaat het er vooral om  bloggers en lezers samen te brengen en te ondersteunen. De voorwaarden voor lidmaatschap zijn quasi onbestaande. Het enige wat vaak gevraagd wordt is het plaatsen van een banner op het blog. Dit ter promotie van het betreffende netwerk. Geen van die netwerken beloofd trouwens gouden bergen in de vorm van een massa extra bezoekers.

Anders gaat het eraan toe bij commerciële blognetwerken. Hier moet op het einde van het jaar winst gemaakt worden. Adverteerders betalen het netwerk om gebruik te mogen maken van de diensten van de aangesloten bloggers. Gevolg hiervan is dat er eisen en voorwaarden worden gesteld aan de bloggers. Op het gebied van de geleverde kwaliteit, maar vooral ook wat het aantal (unieke) bezoekers betreft. Bij Blog today kom je er bijvoorbeeld gewoon niet in als je geen 5000 volgers hebt.

Frustraties

Doorgaans focussen netwerken en dus ook bedrijven en andere organisaties zich wat te veel op de volgers van het blog zelf, terwijl veel bloggers ook een trouwe schare fans hebben op social media die vaak vele malen groter is dan het aantal volgers op het blog. Wordt het niet eens tijd dat sommige blogger netwerken en bedrijven door hebben dat een blogger doorgaans ook erg bedreven is in buzz creëren voor hun merk op social media? Dat aspect zou toch op zijn minst mee in rekening mogen worden gebracht bij de beoordeling van een blog(ger)!

Veel van dergelijke netwerken zijn trouwens in handen van – of hebben op zijn minst banden met – uitgevers van klassieke media (print). Voor hen is zo’n blogger netwerk niet veel meer dan een manier om het aanhoudende verlies aan reclame-inkomsten te compenseren door een graantje mee te pikken van de groeiende omzet in het online gebeuren. Om maar te zeggen dat bloggers niet noodzakelijk altijd op de eerste plaats komen.

Een geval apart is Bloggers network: dat platform is uit de grond gestamd door 2 fervente bloggers (door scha en schande wijs geworden neem ik aan). Naar eigen zeggen stelt het de blogger centraal en is het lidmaatschap voor de blogger gratis en vrijblijvend.

Twijfels en torenhoge verwachtingen

Bij nogal wat bloggers rijzen er twijfels over het nut van blogger netwerken. Dat blijkt uit de hier verzamelde cijfers, en ook uit de commentaren die mensen konden achterlaten. Velen wachten dus nog op de verhoopte extra bezoekers of dat cont(r)act met die adverteerder.

Eén en ander is ten dele te verklaren door de samenstelling van de deelnemende bloggers: meer dan 1 op 5 bloggers heeft een persoonlijk blog. Niks mis mee, maar adverteerders zijn doorgaans op zoek naar blogs binnen een niche (en dus ook een specifiek publiek). Het is bovendien geweten dat persoonlijke blogs doorgaans moeilijk echt een groot aantal trouwe lezers aan zich kan binden.  Twee grote handicaps voor persoonlijke bloggers dus.

Wat verder ook opvalt is dat 25% van de aangesloten bloggers niet eens een halfjaar lid is. Misschien is dat nog wat vroeg om het nut van blogger netwerken in twijfel te trekken?

Heel wat bloggers hopen dat zo’n lidmaatschap van een blognetwerk hen extra bezoekers zal brengen. Voor sommigen zal dat ook het geval zijn, maar een echte overrompeling wordt het nooit.

Beste bloggers, verwacht van je lidmaatschap dus ook geen wonderen. Het lijkt er sterk op dat je er pas voordeel uithaalt als je al een behoorlijk aantal bezoekers naar je blog kan trekken. Pas dan kan er sprake zijn van een hefboomeffect en pas dan kan je er eventueel aan verdienen. Wil je je aansluiten bij een commercieel ingesteld netwerk, dan ben je andermaal serieus in het voordeel als je blogt binnen een duidelijke niche.

Werk aan de winkel

Graag had ik je een netwerk aangewezen waar het goed toeven is, maar ik ga er me niet aan wagen. Als het om de commerciële netwerken gaat is er niet echt een naam die ertussen uitspringt. Over Bloggers network zijn wel positieve geluiden te horen.

OBA (Onafhankelijke Bloggers Associatie) lijkt verreweg de bekendste en meest verspreide community te zijn. Hierover zijn geen opvallende positieve of negatieve geluiden te horen, maar veel extra bezoekers levert het lidmaatschap blijkbaar niet op. Maar aangezien er zo goed als geen voorwaarden  of verplichtingen aan het lidmaatschap verbonden zijn is er ook niet echt een tegenindicatie. Volgens de zegsvrouw van OBA blijft het overgrote deel van de leden jarenlang lid. Dus  het lidmaatschap moet het de blog mogelijk meer brengen dan alleen wat extra bezoekers

Oh ja, beste mensen van Blogsociety: herzie het systeem van bronzen, zilveren en gouden status waarin jullie je aangesloten bloggers klasseren.  Mensen krijgen er kop noch staart aan! Overigens maken enkele respondenten gewag van veel extra bezoekers via Blogsociety, terwijl anderen er geen goed woord voor over hebben.

De teneur van de geleverde commentaren is duidelijk:

  1. Veel bloggers hebben het gevoel dat zij er vooral zijn om de (commerciële) bloggers netwerken groot te maken, terwijl de bloggers het grote werk doen maar er nauwelijks iets voor in de plaats krijgen.
  2. Blogger netwerken van hun kant mogen best wel eens wat vaker/transparanter communiceren met hun bloggers (meer dan de helft van de bloggers die aangesloten zijn bij een netwerk geeft aan dat de communicatie tussen hem en het netwerk ondermaats is). Zo wordt het voor hen misschien ook eens duidelijk wat er nu precies van hen verwacht wordt, waarom bepaalde content wordt geweigerd en wat ze nu eigenlijk moeten doen om in aanmerking te komen voor bepaalde privileges.
  3. Het grootste deel van de hier ondervraagde blogger loopt dus niet echt warm voor zijn/haar bloggers netwerk. Toch blijft het merendeel lid. Blijkbaar gaat men ervan uit dat het nut van blogger netwerken zich vroeg of laat wel zal bewijzen. In afwachting van betere tijden gunt mijn zijn blogger netwerk het voordeel van de twijfel…

Het (voorlopig) laatste woord

… is voor jou, beste blogger. Ik had het al over het feit dat je geen wonderen kan verwachten van (het lidmaatschap van) een blogger netwerk. Wil je maximaal profiteren van de weldaden ervan, bouw dan gestaag aan een stevig blog met een trouwe schare bezoekers, meld je dan aan, neem de tijd om de kleine lettertjes te lezen en probeer die zo goed en zo kwaad het kan toe te passen. En verder is een blogger netwerk een zoveelste kanaal waarlangs bezoekers naar je blog kunnen komen. Niks meer, niks minder.

Tot zover dan de resultaten van de bevraging over het nut van blogger netwerken. De blogger die gehoopt had een aanbeveling  te krijgen moet ik teleur stellen. Daarvoor zijn bij dit onderzoek gewoon te weinig bloggers bereikt de effectief lid zijn van een blogger netwerk. Het zou daarom interessant zijn om dit onderzoek later opnieuw te doen, maar dan op een grotere schaal.


*= Indien van toepassing

**= De deelnemers konden maximaal 3 antwoorden aanklikken

photo credit: lumaxart via photopin cc

Hoe nuttig was dit artikel?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor je was!

Laten we dit bericht verbeteren!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?


In: ,

18 reacties op “Twijfels over het nut van blogger netwerken”

  1. Jennifer avatar
    Jennifer

    En er bestaat sinds kort in Nederland nog een netwerk dat bloggers per click betaald zodat ze geld kunnen verdienen met het creëren van een buzz voor merken op alle sociale media kanalen. Kijk even naar http://www.admingle.nl. Het is een internationaal social media advertising netwerk dat als ad-on op de bestaande online adverteerdersnetwerken werkt. Met 105 miljoen social influencers wereldwijd een om in de gaten te houden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.