Foto’s van Google Street View embedden in je artikel

Tips om succesvol te bloggen

Jullie weten het al langer, dit blog moet het niet per se hebben van de bloedstollend mooie visuele content. Dat komt ervan als je niet zo handig bent met camera en Photoshop. Je kan natuurlijk je toevlucht nemen tot één van de vele sites met gratis foto’s. Beeldmateriaal van Google Street View embedden in je blogposts is echter ook een mogelijkheid.

“Foto’s van Google Street View embedden in je artikel” verder lezen

Interne links plaatsen: nét niet genoeg vertellen is een kunst

Tips om succesvol te bloggen

Succesvol bloggen is niet alleen een kwestie van goeie artikels schrijven. Het is evenzeer de optelsom van ettelijke kleine acties. Neem nu zoiets als interne links plaatsen. Veel bloggers zijn er volgens mij niet systematisch genoeg mee bezig. Hoe komt dat, want linken naar je eigen artikel is nu toch niet zo moeilijk? Houden we het op luiheid of jammerlijke onbedachtzaamheid?

Interne links plaatsen voor kortere berichten

Zeker diegenen onder ons die een nicheblog hebben kunnen het zich veroorloven almaar kortere berichten te schrijven. Zalig toch?

Timmer je al een tijdje aan de weg, dan zijn het immers vaak dezelfde onderwerpen, concepten, informatie en ideeën die terugkomen. Echter, je hoeft er niet in elke blogpost even uitgebreid op terug te komen. Gewoon op tijd en stond interne links plaatsen en je hebt een compact artikel dat toch aardig volledig is.

Heel recent schreef ik bijvoorbeeld het artikel over (het updaten van) vaste blogpagina’s. Met een kleine 800 woorden niet eens zo lang, maar wel met 17 linkjes. De lezer heeft dus 17 plekken met extra info direct onder handbereik.
Interne links plaatsen om lezer langer vast te houden

Je weet hoe lastig het kan zijn om je bezoeker langer dan pakweg en halve minuut op je site te houden. Boeiend schrijven en voor een aangename leesomgeving zorgen is dus de boodschap. Maar bega daarnaast zeker niet de stommiteit om niet naar je andere berichten en pagina’s van je blog te linken wanneer dat ook maar enigszins past. Het is en blijft nu eenmaal één van de makkelijkste manieren om je bezoekers meer dan één pageview te laten genereren (en waarschijnlijk meer tijd op het blog te laten doorbrengen). Je kan er niet op rekenen dat de lezer die graag meer wil weten je archieven gaat doorsnuffelen of het zoekvak gaat raadplegen…

In het bericht waarvan hierboven sprake alleen al creëer ik dus 17 extra kansen voor de extra klik.

Publiceer je een artikel zonder links, dan moet je ook niet komen zeuren dat je weinig views hebt!

Interne links plaatsen is goed voor je SEO

Ook in 2018 heeft Google nog altijd (interne) links nodig om je site goed te kunnen indexeren. Google “begrijpt” je blog beter, leert welke de belangrijkste webpagina’s van je site zijn.

Vergeet bovendien ook niet dat Google niet alleen naar de opbouw van je site kijkt, maar ook het gedrag van je bezoekers in de gaten houdt. Wordt er vaak rond geklikt, blijven mensen lang lezen of worden dezelfde berichten vaak opnieuw bezocht? Allemaal signalen voor zoekmachines dat jouw blog (blijkbaar) de moeite loont. De positie van je site in de zoekresultaten kan er alleen maar door gaan stijgen.

Tot hier de voordelen van interne linkbuilding voor je blog.

Train jezelf…

Als je een nieuw blogbericht schrijft of een nieuwe pagina aan je blog wil toevoegen, train jezelf dan om niet alleen na te denken over het opzet en de inhoud van je artikel. Kijk ook nadrukkelijk naar welke andere berichten en pagina’s je zou kunnen linken. Bedenk er een paar en maak daar melding van in je blogplanner voor mijn part. Opgelet, als je linkjes in je artikels plaatst moet het natuurlijk ook een beetje zinvol en samenhangend zijn. Linken om te linken heeft geen zin.

Mijn persoonlijke ervaring leert dat je vaak al schrijvend op nog wat extra ideeën komt.

Sta je helemaal aan het begin van je blogavontuur, dan is dit natuurlijk moeilijk om te realiseren. Maar toch, probeer van bij het begin te kijken naar berichten en pagina’s als onderdeel van een groter geheel in plaats van elk stuk te zien als een klein eilandje op zichzelf.

Als je geen links plaatst in je blogbericht zelf overweeg dan minstens een paar gerelateerde artikels onder je stuk. Een lezer die helemaal bij het eind van een artikel is gekomen wil misschien wel meer van je lezen.

Is het niet te veel van het goede?

Misschien wel soms. De tijd is voorbij dat elke internetter sowieso elke link aanklikte die ‘m voor de voeten werd gesmeten. Vandaar ook de noodzaak om er in ieder geval voor te zorgen dat de linkjes zorgvuldig gekozen zijn en wel degelijk geplaatst werden om je bezoeker zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Eén en ander vergt soms zelfs een ietwat aparte schrijfstijl: de kunst is om de linkjes op een natuurlijke manier in een de doorlopende tekst van je artikel te brengen. Dat terwijl je toch niet meteen alles prijsgeeft en je lezer er dus toe aanzet om toch de link aan te klikken. in het stuk dat hier als voorbeeld wordt aangehaald ging ik daar vrij ver in. Eigenlijk vertel ik bar weinig. Alleen bloggers met wat ervaring kunnen het bericht raadplegen zonder per se een link te moeten aantikken.

Trouwe bezoekers van je blog weten op den duur welk blogbericht en wat voor pagina achter welke link(tekst) verborgen zit. Voor hén kan het misschien vervelend worden. Anderzijds mag je niet vergeten dat een groot deel van je lezers helemaal nieuw, of alleszins niet vertrouwd zijn met je blog. Op BT bestaat bijna 75% van het verkeer uit nieuwe bezoekers. ‘t Zal dus nog wel meevallen met die overdaad.


Meer van dat?

HTML voor beginnende bloggers: niet zo moeilijk als het lijkt

HTML voor beginners

Hoewel het vandaag de dag zeer goed mogelijk is om een blog bij te houden zonder ook maar enige kennis van HTML, is het altijd handig om er toch iets van af te weten. Diegenen met koudwatervrees kan ik meteen geruststellend nieuws brengen: HTML is niet zo moeilijk als het lijkt. Een kleine cursus HTML voor beginners.

HTML voor beginnende bloggers?

In principe heb je geen HTML (ofte: HyperText Markup Language, de programmeertaal die je gebruikt voor de opmaak van webpagina’s). Maar dankzij de WYSIWYG-editor in WordPress hoef je je in de meeste gevallen niet druk te maken over HTML.

Het ligt dan ook niet in mijn bedoeling om jullie hier en nu om te turnen tot heuse specialisten. De praktijk leert me  echter dat, hoe gelikt de standaardopmaak van je blogpost ook is, eerder vroeg dan laat zit je binnensmonds te vloeken omdat bepaalde zaken niet op het scherm komen zoals jij dat had gewild.

En dan is het berehandig als je “een mondje HTML spreekt.” Dat is trouwens ook het geval wanneer je aan de gang gaat met tekst-widgets en dergelijke. Hoewel het in de laatste versies van WordPress vandaag de dag ook mogelijk is om de opmaak te verzorgen zonder dat je je toevlucht moet nemen tot HTML.

Gelieve ook nog op te merken dat je HTML vooral gebruikt tijdens de opmaak van individuele blogberichten en -pagina’s. Voor de vormgeving en indeling van het uiterlijk van je blog (thema) wordt veelal CSS gebruikt. Maar daar gaat het hier dus niet over.

Hier dus geen uitgebreide theorieën, maar gewoon enkele panklare oplossingen voor wat courante bewerkingen. Je zal trouwens merken dat, wanneer je er een beetje op toelegt, je snel enige structuur en logica kan vinden.

Voor een goed begrip nog even zeggen dat je toegang hebt tot de HTML-codes van je  blogpost door in het dashboard van je blog  te kiezen voor de HTML(tekst)-modus.
HTML: 4 basisprincipes

1. HTML-commando’s bestaan uit tags

Deze tags zijn niet te verwarren met de tags in WordPress. HTML-tags geven aan hoe een bepaald stuk tekst eruit moet zien. Ze bestaan uit letters of (Engelse) woorden die worden voorafgegaan door het kleiner dan-teken (<) en afgesloten door het groter dan-teken (>).

2. HTML-tags vormen een paar

De meeste HTML-elementen komen in paren. Wil je het woord BEN in het vet zetten dan krijg je:

<b>BEN</b>

3. Opening tags en closing tags

De HTML heeft zijn uitwerking op de tekst tussen de beide tags in. Waarbij het stukje code links van de tekst (<b>) de opening tag is. Het brokje code rechts van de tekst (</b>) noemen we de closing tag. En klein maar belangrijk detail: de closing tag bevat ook altijd een slash (/).

Uitzonderingen vormen </hr> (voor het maken van een horizontale scheidingslijn in je content) en <br> (neemt een nieuwe regel). Deze zet je na het laatste karakter van de bewuste regel.

4. Respecteer het paar opening en closing tags

Zie ook punt 2 hierboven. Opening- en closing tags moeten steeds tot dezelfde “familie” behoren. Een stukje HTML als:

<b>BEN</i>

zal dus niet werken. Wil je BEN tegelijkertijd in het vet én het cursief zetten (wat dus perfect mogelijk is), typ je:

<b><i>BEN</i></b>

HTML voor beginners: voorbeelden

Voor het gemak zullen we werken met het volgend stukje tekst:

“Sharp Ben is geen goed leraar. Hij doet wel zijn stinkende best. Daarom waardeer ik hem zeer!’

De brokjes HTML zette ik in het blauw maar dat had je zonder twijfel al begrepen.

1. Alinea’s en paragrafen

Sharp Ben is geen goed leraar.<br>
Hij doet wel zijn stinkende best.<br>
Daarom waardeer ik hem zeer!

Na elke zin wordt een nieuwe regel genomen (harde return).

<p>Sharp Ben is geen goed leraar.
Hij doet wel zijn stinkende best.</p>

Daarom waardeer ik hem zeer!

Regel 1 en 2 vormen één alinea, regel 3 is het begin van de volgende alinea.

Sharp Ben is geen goed leraar.
<p style=”text-align: right;”>Hij doet wel zijn stinkende best.
Daarom waardeer ik hem zeer!</p>

Regel 2 en 3 vormen een aparte alinea, die rechts wordt uitgelijnd.

<center>Sharp Ben is geen goed leraar. Hij doet wel zijn stinkende best. Daarom waardeer ik hem zeer!</center>

De tekst wordt (horizontaal) gecentreerd.

2. Tekstopmaak

a) De basics

<b>Sharp Ben is geen goed leraar.</b> (vet)
<i>Hij doet wel zijn stinkende best.</i> (cursief)
<b><i>Daarom waardeer ik hem zeer!</i></b>(vet en cursief)

b) Lettergrootte

<FONT size=”4″>Sharp Ben is geen goed leraar. Hij doet wel zijn stinkende best. Daarom waardeer ik hem zeer! 4</FONT>

Het cijfer 4 duidt de lettergrootte aan. Er zijn 7 lettergroottes. 3 komt overeen met de standaard lettergrootte van je blogposts.

c) Lettertype

<FONT face=”Verdena”>Sharp Ben is geen goed leraar. Hij doet wel zijn stinkende best. Daarom waardeer ik hem zeer!</FONT>

Stelt het Lettertype in op Verdena.

d) Letterkleur

<FONT color=”RED”>Sharp Ben is geen goed leraar. Hij doet wel zijn stinkende best. Daarom waardeer ik hem zeer!</FONT>

De letterkleur wordt ingesteld op rood.

e) Combinaties

<FONT size=”4″ face=”Verdena” color=”RED”>Sharp Ben is geen goed leraar. Hij doet wel zijn stinkende best. Daarom waardeer ik hem zeer!</FONT>

Stelt de tekst in op Verdena, lettergrootte 4 in de kleur rood.

f) Koptekst

<h3>Sharp Ben is geen goed leraar</h3>

Stelt de tekst in op koptekst 3. Er zijn 6 verschillende kopteksten mogelijk. Welke de precieze opmaak hiervan is hangt af van de (standaard)instellingen van je blogtheme en verschilt dus van blog tot blog.

3. Opsommingslijstjes maken

Zoals je weet zijn er twee soorten opsommingslijstjes: de ongeordende lijst (met bullet points) en de genummerde lijst.

a) Ongeordende lijst

Wil je een lijstje met bullet points maken in HTML, dan is het van belang dat je aangeeft waar het lijstje begint en waar het ophoudt. Daarnaast moet je ook de lijstitems definiëren. En dus krijg je:

<ul>
<li>item 1</li>
<li>item 2</li>
<li>item 3</li>
<li>item 4</li>
</ul>

waarbij je de lijstitems normaliter telkens een beetje ziet inspringen.

b) Genummerde lijst

Zelfde verhaal bij de genummerde opsommingslijst (waarbij je telkens automatisch een volgnummer krijgt wanneer je een item toevoegt). Alleen wordt het begin van de lijst hier aangekondigd met <ol> en nadien afgesloten met </ol>. Dus:

<ol>
<li>item 1</li>
<li>item 2</li>
<li>item 3</li>
<li>item 4</li>
</ol>

4. (Block)quotes maken

Quotes kan je gebruiken om iemand letter te citeren of om een stuk tekst groot uit te lichten. Hoe dit er op jouw blog effectief uit komt te zien hangt af van je WordPress-thema.

<blockquote>Sharp Ben is geen goed leraar</blockquote>

5. Hyperlinks maken

a) Links maken naar webpagina’s

<a href =”http://blogtrommel.com/“>Blogtips</a>

Er wordt een link geplaatst naar Blogtrommel.com. Het woord “Blogtips” is in dit geval aanklikbaar. Met andere woorden: een klik op dat woord brengt je naar (de homepagina van) Blogtrommel.com.

b) Linken naar een mailadres

<A HREF=”mailto:sharpbenblog@gmail.com”>Mail Sharp Ben</A>

De woorden “Mail Sharp Ben” worden aanklikbaar gemaakt. Klik en er wordt meteen een scherm geopend in je (standaard) mailprogramma. De bestemmeling wordt per direct ingevuld.

Tot zover enkele grondbeginselen van het HTML-gebeuren. De absolute basics, dat spreekt. Wil je je verder in de materie verdiepen dan zijn er natuurlijk een boel sites waar je info en panklare codes kan vinden. Als bron voor dit stuk gebruikte ik onder andere Handleidinghtml.nl.

Dus, HTML is niet zo moeilijk… 😉 Zoals gewoonlijk wordt kunst door oefening gebaard. Wil je je vertrouwd maken met HTML dan kan je tijdens het schrijven aan je blogpost regelmatig overschakelen naar de HTML-modus. Je kan dan snel zien wat welke HTML-codes verantwoordelijk zijn voor welk visueel effect.

Kopieer je stukjes HTML-code van elders, let er dan zeker op dat je alles mee kopieert. Eén karakter te veel of te weinig en het zaakje kan volledig in de soep draaien.


Meer van dat?

photo credit: nidhug via photopin cc

Hoe veilig zijn jouw wachtwoorden?

Tips om succesvol te bloggen

Niet echt een blogtip deze keer. Hoewel… een beetje blogger heeft toch algauw enkele tientallen accounts met de bijbehorende login-gegevens. Al die verschillende accounts zouden allemaal beveiligd moeten zijn met een uniek en sterk paswoord. En daar wringt het schoentje, want hoe onthoud je dat allemaal? Met LastPass wachtwoorden aanmaken, beheren en reproduceren blijkt echter kinderspel.

Gebruikersnamen en passwords opslaan in de browser?

De meeste browsers maken het mogelijk om de login-gegevens te onthouden. Dat is echter niet zo’n goed idee. Internetbrowsers maken er meestal niet echt werk van om die gegevens op een adequate manier te beveiligen.

En bovendien train je jezelf niet (meer) om je eigen login-gegevens te memorisereen. Vergeet je je wachtwoorden, dan kan je uiteraard vrij makkelijk nieuwe laten aanmaken, maar het is toch weer een hele rompslomp.

Met LastPass wachtwoorden beheren?

Er zijn handigere oplossingen. Laat LastPass wachtwoorden aanmaken die niet te kraken zijn, je bestaande login-gegevens beheren en veilig bewaren. Het leuke van LastPass? Je creëert één sterk paswoord (zie verder) voor je LastPass-account, waarna je toegang hebt tot al je gegevens. En via snelkoppelingen heb je direct toegang tot al je online-diensten. Dat wil zeggen: één muisklik brengt je direct naar het login-scherm van het betreffende account. LastPass vult aldaar ook meteen de benodigde gegevens in. Handig!

Het is wel even goed opletten want vergeet je dat ene LastPass-password, dan kunnen je gegevens niet meer gerecupereerd worden.

Maak een LastPass-account aan en je kan het programma downloaden en installeren op je computer. Dat is geen verplichting maar het kan wel handig zijn.

En ook als je niet op je eigen computer werkt heb je toegang tot je paswoorden. Surf gewoon naar de site van LastPass en log daar in met je account.

Voor de meest courante browsers is er ook een LastPass-extensie beschikbaar. Zo heb je online snel toegang tot al je wachtwoorden. Daarbij komt nog: als je tijdens je werkzaamheden ergens een nieuw account wil aanmaken, attendeert LastPass je erop om ook daar meteen en nieuw item toe te voegen. Als je dat wil maakt de tool trouwens zelf automatisch een sterk wachtwoord voor je aan.

Nog iets leuks: LastPass kan je computer en browser doorzoeken naar login-gegevens. Zo kwam ik terecht bij accounts waarvan ik niet eens meer wist dat ik ze ooit had aangemaakt!

Hoe maak je sterke wachtwoorden?

Je kan LastPass wachtwoorden laten genereren die quasi niet te kraken zijn, maar jij kan het ook zelf doen. Enkele tips:

1. Gebruik voor elk account een ander wachtwoord

Door overal hetzelfde wachtwoord te gebruiken stel je je natuurlijk extra kwetsbaar op. Maak het hackers en andere onverlaten niet te makkelijk!

2. Kies een veel langer paswoord

Beperk je niet tot de minimale 6 of 8 karakters. Hoe langer je wachtwoord hoe beter en waarom niet kiezen voor een complete volzin?

3. Gebruik geen voor de hand liggende woorden

Het is geen goed idee om (gedeeltelijke) persoonsgegevens te bezigen in je paswoorden. Laat de naam van je lievelingsdier of het koosnaampje van het lief in dit geval ook maar achterwege.

4. Verwerk speciale tekens in je paswoorden

Je password wordt een stuk moeilijker om te raden wanneer je er speciale (lees)tekens in verwerkt. Denk ook aan een combinatie van hoofd- en kleine letters.

5. Wijzig je paswoord regelmatig

Iedereen weet dit, maar bijna niemand doet het ook effectief. Althans, dat vermoeden heb ik. Ook hier kan LastPass goede diensten bewijzen.

Meer tips voor ijzersterke wachtwoorden zijn hier te vinden.


Meer van dat?

Blog te lang verwaarloosd? Neem een frisse (her)start!

Slapend tijgerwelpje

Misschien ben je ooit met veel enthousiasme een blog begonnen, maar liet het enige tijd later een stille dood sterven. Begint het nu weer te kriebelen? Fijn toch? Ziehier wat je zoal kan doen om je verwaarloosd blog uit zijn winterslaap te halen.

Er zijn veel sluimerende blogs te vinden op het web. Naar mijn gevoel worden veel te veel blogs te makkelijk in de steek gelaten om plaats te maken voor totaal nieuwe projecten. Een normale reflex misschien, maar vaak niet echt nodig. Zonde van het reeds geleverde werk eigenlijk!

Verwaarloosd blog weer oppakken? Vragen stellen

Vooraleer opnieuw met je verwaarloosd blog aan de slag te gaan is het goed om jezelf een paar vragen te stellen. Immers, elk blogproject is anders en de ene blogdip is de andere niet:

 1. Hoe lang is je blog al verlaten?
 2. Weet je hoe het komt dat je blog in het slop geraakte?
 3. Wat is de toestand van je blog op dit moment?

Afhankelijk je antwoorden zal het plan van aanpak voor de herlancering van je blog er anders uitzien.

1. Hoe lang is je blog al verlaten?

a) Korte onderbreking

Ligt je blog minder dan pakweg 6 weken stil (als gevolg van een te drukke agenda in real life bijvoorbeeld). Dan hoef je eigenlijk niks bijzonders te doen. Zeker niet als je van plan bent de draad van het bloggen weer op te pakken zoals je dat tot nu toe altijd deed. Eventueel kan je in een blogpost uitweiden over het waarom van je afwezigheid, maar dat is het dan ook. Publiceer je stuk, deel je blog op social media en that’s it.

De term korte onderbreking is trouwens relatief. Veel hangt ook af van je normale blogfrequentie die je aanhield voor je blogpauze. Verscheen er voordien dagelijks een artikel op je blog, dan is een radiostilte van 14 dagen al erg lang…

b) 2 maanden tot een jaar

Van een kortstondige blogdip kan je dan nog moeilijk spreken, natuurlijk. Het merendeel van je volgers zijn je dan zo goed als vergeten. Je blog zit niet meer in “hun systeem.” Je kan gewoon de draad terug oppakken. Maar het is misschien beter om eerst wat buzz en stampij te maken om en rond je blog, een beetje verwachtingen te scheppen bij je volgers op social media. Kondig eventueel je nieuwe start aan in je nieuwsbrief.

En misschien moet je er ook over denken om wat wijzigingen aan te brengen in je blogroutine. Zo een langere onderbreking komt immers niet zomaar uit de lucht vallen (zie verder).

c) Langer dan een jaar

Ga er maar van uit dat werkelijk iedereen het  bestaan van je blog vergeten is. Iedereen, behalve Google dan. Ziedaar één van de grote voordelen van SEO! Hoe dan ook, wil je in dit geval met enige kans op succes de draad weer kunnen opnemen is er toch meer werk aan de winkel. We willen proberen te voorkomen dat je jezelf kort na de herstart van je blog opnieuw vastrijdt…2. Weet je hoe het komt dat je blog in het slop geraakte?

Lastige vraag misschien. Maar wil je een verwaarloosd blog uit het moeras trekken dan helpt het als je enig idee hebt over hoe het zover is kunnen komen. Wij dus op zoek naar mogelijke oorzaken van jouw slapend blog.

a) Acuut tijdsgebrek

Nogmaals, niks aan het handje hier. Er kan altijd wat tussenkomen. Ziekte, een noodgeval, te veel werk met je studies, even geen fut, quality time met de liefste,… Kortom, het echte leven kan en moet soms nu eenmaal voorgaan op je blog.

Neem even vrijaf, en pak de draad weer op wanneer het jouw past. Als je dat echt wil kan je je lezer een woordje uitleg verschaffen in verband met het feit dat je je blog in de steek liet, maar dat is dus geen must.

b) Structureel te weinig tijd om te bloggen

Bloggen kost tijd. Mogelijks veel meer tijd dan je bij het begin van je blogavontuur ooit kon inschatten. En misschien kan je het niet meer opbrengen om evenveel tijd in je blog te investeren als bij de start van het project. Trouwens, eerder vroeg dan laat vermindert dat beginnersenthousiasme dat zoveel vermag.

Wat er ook van zij, Er zijn wel een paar scenario’s te bedenken om hier een mouw aan te passen:

Los daarvan is het wel een beetje oppassen dat je “geen tijd om te bloggen” niet gebruikt om één van de volgende dieperliggende problemen te verdoezelen.

c) Gebrek aan interesse voor je onderwerp(en)

Dit lijkt me vooral een dingetje voor de nichebloggers onder ons. Want zo’n duidelijke niche voor je blog heeft voordelen op het gebied van persoonlijke focus, herkenbaarheid voor je lezerspubliek en uiteraard SEO. Maar nadelen zijn er ook.

Zo kunnen de blogonderwerpen op een gegeven ogenblik gewoon op zijn. Allemaal weleens een paar keer de revue gepasseerd en te lastig om nieuwe dingen te bedenken.

Het is ook mogelijk dat je destijds wel een hoofdonderwerp voor je blog koos, maar dat je dat bij nader inzien toch minder boeiend vond dan eerst gedacht. Of dat er minder over te vertellen valt dan je eerst voor mogelijk hield.

En je lezerspubliek is er natuurlijk ook nog. Misschien blog je hoofdzakelijk over onderwerpen die een aantal jaar geleden hot en hip waren, maar waar nu niemand nog van wakker ligt. En elke blogger weet hoe lastig het is om te blijven bloggen bij dalende bezoekersaantallen.

d) Voortdurend gebrek aan inspiratie

Hangt nauw samen met het vorige punt, dat spreekt. Ofwel loop je – om wat voor reden dan ook – niet warm (genoeg) meer voor je blog(onderwerpen), ofwel… ben je onvoldoende goed georganiseerd om regelmatig met nieuwe ideeën voor blogposts te komen.

e) Een technisch probleem met je blog

Volgens mij wordt de impact van technische issues op een vlotte blogroutine danig onderschat. Het uiterlijk van je blog, de indeling ervan en de goede werking van alle mogelijke functionaliteiten; allemaal dingen waar je als blogger minimaal tevreden moet over zijn. Je moet met een zekere fierheid naar je eigen blog kunnen kijken. Is dat niet het geval, dan heeft dat vroeg of laat invloed op jouw bloggen. Dus: voel je je niet helemaal happy met het uiterlijk en functioneren van je blog (en sleept dit al langer aan), overweeg dan om je hele blog – qua presentatie – op de schop te nemen.

f) Faalangst?

Nog zo’n probleem dat wat te makkelijk onder de noemer “geen tijd en geen inspiratie” wordt weggemoffeld. Angst, perfectionisme en twijfels zijn dodelijk voor elk blog. Pak je eigen perfectionisme aan en het bloggen gaat je meteen een stuk beter af.

g) Nam je niet te veel hooi op je vork?

Ik weet wel: hoe vaker je blogt, hoe sneller je blog kan groeien. Maar ben je niet te veeleisend? Spiegel je je niet te veel aan wat andere bloggers wel en niet doen. Haal wat druk van de ketel, ga op zoek naar je eigen tempo. Publiceer wat minder vaak. Het kan zijn dat je blog dan minder snel groeit, maar jij houdt het langer vol, beleeft er meer plezier aan en kan betere artikels aanleveren…

3. Wat is de toestand van je blog op dit moment?

Kijken we dan even naar de “gezondheidstoestand” van je blog op dit ogenblik. En natuurlijk moet jij ook de vraag stellen hoe jijzelf tegenover je blogproject staat.

a) Trekt je verlaten blog nog verkeer?

Duik in de statistieken om te kijken of je blog ondanks de (lange) stilstand nog bezoekers trekt. Het is soms verbazend hoeveel bezoekers er toch nog langs komen. Vooral wanneer je blog nog veel verkeer uit Google haalt zit er zeker nog potentieel in. Je blog – en je domeinnaam – heeft blijkbaar nog steeds een goede reputatie in Google.

Ook al wil je je bloggen helemaal anders aanpakken, het is in dit geval zeker niet vanzelfsprekend om je domeinnaam om te ruilen voor een andere. Doe het alleen als je huidige domeinnaam totaal geen uitstaans heeft met de nieuwe richting die je met je blog uit wil.

b) Waar komen de meeste bezoekers van je verwaarloosd blog vandaan?

Ik had het al over Google. Maar komt er bijvoorbeeld nog veel verkeer van bepaalde social media? Dan kan je (de promotie) daarop focussen bij de herlancering van je project. Zijn er referrals die veel bezoekers naar je blog sturen? Waarom hen dan niet contacteren?

c) Welke artikels zijn en blijven populair?

Over potentieel gesproken. Welke artikels worden ook nu nog het vaakst aangeklikt? Daar kunnen verassingen bij zitten. En met name als je wil gaan kijken welke kant het uit moet met het vervolg van je blog zou ik ook kijken of er bepaalde categorieën van blogposts het veel beter doen dan andere.

Misschien kan die bewuste artikels actualiseren en opnieuw publiceren. Andere mogelijkheid: je blog voortaan focussen op één of een paar van de meest populaire categorieën. In feite vereng je zo het thema van je blog…

d) Kan jij je nog vinden in het opzet van dit blog?

Belangrijk natuurlijk. Het heeft immers geen zin een blog te (her)lanceren waar je niet meteen helemaal warm voor loopt. Nogmaals, de kans is groot dat je dan binnen de kortste keren opnieuw vastloopt.

En is je blog al een aantal jaren in de lucht dan kan je overwegen om eerst een grondige re-design te doen. Nieuw kleurtjes, een andere indeling, een wat moderner WordPress-thema, het kan je allemaal een extra boost geven.

Je verwaarloosd blog tot leven wekken?

Tot zover een aantal denkpistes om je verlaten blog uit je winterslaap te halen. Ik zou:

 1. Eerlijk kijken naar de dieperliggende oorzaken van je blogdip. En je daar dan tegen wapenen als je opnieuw van start gaat met je blog.
 2. Voor de herlancering van je blog een paar ferme brainstormsessies houden. Zodat je goed weet welke (nieuwe richting je uit wil én een stevige lijst met toekomstige blogonderwerpen achter de hand hebt.
 3. Maximaal gebruik maken van de artikelen die je vroeger al schreef. Actualiseer ze indien nodig, plan ze opnieuw in op een recente datum (zeker wanneer je blog echt jaren stil lag).
 4. Niet te snel een andere blognaam kiezen. Alleen als je echt een totaal andere richting uit wil en/of je heel weinig verkeer uit Google haalt.
 5. Lanceer het project niet te vroeg, maar zorg dat je eerst alles op een rijtje hebt.

Hoe duidelijker je antwoord op de hierboven gestelde vragen hoe makkelijker je je sluimerend blog (blijvend) nieuw leven kan inblazen. Ze – de vragen – zijn erop gericht je zicht te laten krijgen op wat je in het verleden parten speelde bij het bloggen en manieren aan te reiken om daarom heen te fietsen.


Meer van dat?

foto: via Shutterstock.com

Categorieën en tags opruimen in WordPress – 5 tips

We zullen er maar meteen eerlijk voor uitkomen: categorieën en tags opruimen in WordPress, het is niet het allerleukste klusje. En toch zou je er eens per jaar werk moeten van maken. Hoe je daarbij het best te werk gaat?

Waarom categorieën en tags opruimen in WordPress?

Er zijn wel een paar redenen te bedenken waarom je zo nu en dan die WordPress-categorieën en-tags wil opschonen. Je blog heeft er doorgaans baat bij als het het een beetje overzichtelijk – en dus makkelijker doorzoekbaar – blijft. Voor je bezoeker/lezer in de eerste plaats, maar ook voor jezelf.

En daarnaast heeft een netjes gestructureerd blog ook zijn voordelen als je met SEO aan de gang gaat. Voor elke categorie en elke tag die je aanmaakt creëert WordPress immers ook een afzonderlijke archiefpagina aan. Ook die worden door Google geïndexeerd. Maar als die archiefpagina’s vervolgens (bijna) leeg blijven beschouwt Google ze als minderwaardig. Niet bevorderlijk voor je SEO.

Voorkomen is beter dan genezen

Categorieën en tags aanmaken in WordPress is erg eenvoudig. Vooral beginnende bloggers hebben de neiging om zonder al te veel overleg een boel categorieën en tags in te stellen. Dat is geen probleem als je er nadien ook daadwerkelijk gebruik van maakt (en dus consequent artikels onderbrengt in categorieën en er tags aan toekent). Daar wringt echter het schoentje. Een en ander draait vaak uit op lukraak ingedeelde berichten, ongebruikte tags, lege archiefpagina’s, dubbele categorieën enzovoort. Dat wil je niet hebben.

Een eerste goede raad die ik hier wil geven is meteen de allerbelangrijkste: maak niet te veel categorieën en tags aan. Zo houd je makkelijk orde en raken je archiefpagina’s effectief ingevuld.

Tip: maak geen categorieën of tags aan voor artikels die nog moeten geschreven worden, ook al zitten ze zeker in de pijplijn. Maak deze eventueel aan als je je bericht gaat publiceren. Het voorkomt dubbels en verschillende schrijfwijzen voor één en dezelfde tag of categorie.

Hoeveel categorieën  kan je dan aanhouden? Moeilijk te zeggen, natuurlijk. Probeer het bij maximum een tiental te houden. Er kunnen meer tags in omloop zijn, maar probeer het binnen de perken te houden. Merk je dat je na een jaartje bloggen een categorie of tag die slechts een paar keer gebruikt is? Deleten die handel! En kijk na of je de betreffende berichten niet in een andere categorie kan onderbrengen.

Nu is dat allemaal wel te fiksen natuurlijk. Maar de zaak achteraf opschonen is een lastig en tijdrovend karwei. Andermaal, probeer dus niet te veel categorieën en tags aan te maken. Wees er gewoon zeker van dat je ze zal gebruiken voor méér dan een handvol blogposts. Is dat niet het geval, maak dan gewoon geen nieuwe onderverdeling aan.

Hoe dan categorieën en tags opruimen in WordPress?

Oké, tijd voor actie. we duiken in het dashboard van je blog.

1. Lege categorieën verwijderen

Het lijkt me nuttig om eerst de categorieën weg te gooien die na een pakweg een paar jaar bloggen nog geen enkel blogbericht bevatten. Die kan je heel makkelijk opsnorren.

 1. ga in het dashboard naar het tabblad Berichten
 2. kies dan voor Categorieën (je komt dus in de lijst met de categorieën van je blog)
 3. klik rechts bovenaan de tabel op Aantal (de volgorde van de categorieën verandert. Je krijgt een lijst in oplopende volgorde. De categorieën die het minst aantal blogberichten bevatten – eventueel dus 0 – verschijnen bovenaan.
 4. eventueel kan je ze in bulk verwijderen (vink de vakjes voor de bewuste categorieën aan, ga dan naar Acties, kies Verwijderen en klik op Toepassen)

[wp_ad_camp_3]

2. Een overtollige categorie verwijderen

Misschien kom je wel categorieën tegen die wel blogposts bevatten, maar die onderling sterk op elkaar lijken en soms dezelfde berichten hebben. Eén van die categorieën kan dus verdwijnen, maar de posts die in die bewuste categorie zitten moeten eerst naar die “nieuwe” categorie. dus:

 1. Ga naar de te verwijderen categorie
 2. Klik op het cijfer van het Aantal (rechts)
 3. Je kan nu alle blogposts die in die categorie zitten in bulk bewerken
 4. Selecteer je blogposts, ga naar Acties en kies Bewerken en dan Toepassen
 5. het BULKBEWERKEN kan beginnen
 6. Rechts naast de te bewerken blogposts vind je een lijstje met je categorieën. Vink de categorie(ën) aan waar je je berichten wil in onderbrengen.
 7. Klik op Bijwerken om het boeltje op te slaan
 8. Pas nu kan je de overbodige WordPress-categorie verwijderen

Ziedaar de werkwijze voor het bijwerken van slechts één categorie. Kan je nagaan wat het betekent als je orde moet scheppen in een janboel van tientallen items.

3. Werken met subcategorieën in WordPress

Je hebt de mogelijkheid om je blogposts nog verder onder te verdelen in subcategorieën. Blog je over pakweg over sociale media, dan zou je kunnen opsplitsen in Facebook, Twitter en Instagram:

 1. Selecteer de categorie die een subcategorie moet worden
 2. Kies Bewerken
 3. Kies een Hoofdcategorie uit de keuzelijst met bestaande categorieën
 4. Sla het zaakje op

Het is ook hier dat je de naam van de (sub)categorie nog kan wijzigen.

4. Tags beheren in WordPress

Op vrijwel dezelfde manier als hierboven beschreven  kan je ook aan de gang met je tags. Alleen ga je aan het begin naar het tabje Tags in plaats van de Categorieën, uiteraard.

Bij het in bulk bewerken is het goed om weten dat de tags niet aangevinkt kunnen worden. Je tikt deze gewoon in in het daartoe bestemde vak (Tags), gescheiden door een komma.

Er is wel één belangrijke verschil tussen categorieën en tags. Je kan subcategorieën maken, maar subtags behoren niet tot de mogelijkheden.

Zo, tot zover enkele handige tips om orde te houden in je tags en categorieën binnen WordPress.

Categorieën en tags opruimen in WordPress, het is en blijft een lastig werkje. Ooit had Blogtrommel.com een slordige 250 tags en zowat 120 verschillende categorieën Te veel van het goede. Hun aantal werd in de loop der jaren drastisch teruggebracht.


Meer van dat?

David M G / Shutterstock.com