Welke afspraken moet ik maken als ik ga gastbloggen?

Wil je graag gaan gastbloggen? Goede afspraken maken is dan de boodschap. Hetzelfde geldt voor de ontvanger van het gastartikel, dat spreekt. Want schrijven voor een ander is leuk (een mooi artikel aangeleverd krijgen is wellicht nog leuker), maar vooral naarmate de tijd verstrijkt borrelen wel eens vragen en onduidelijkheden op. Het is raadzaam om even stil te staan bij een aantal (heikele) kwesties.

In se is het scenario bij het gastbloggen vrij simpel. Blogger Y vraagt blogger X om een gastartikel (of blogger X biedt blogger Y een gastblog aan), beiden maken afspraken over stijl, inhoud en lengte, blogger X kruipt in de pen, blogger Y publiceert het stuk op diens blog. Einde verhaal. Maar zo simpel ligt het soms niet.

[wp_ad_camp_3]

Gastbloggen? Goede afspraken maken, gekrakeel voorkomen!

1. Wat lever je eigenlijk aan?

Lever je alleen de naakte tekst van het artikel, of zorg je als gastblogger voor het bijbehorende beeldmateriaal? Geef je ook directieven als het om de opmaak van je artikel gaat? Welke linkjes mag/moet de blogpost bevatten?

Persoonlijk vind ik het wel prettig wanneer ik als gastblogger me kan beperken tot het leveren van de tekst, en me niet druk moet maken over foto’s, opmaak, eventuele resterende tikfouten en dies meer. De gastheerblogger weet immers het best wat er op zijn blog allemaal wel en niet kan. Daarbij: hij of zij mag ook nog wat doen.

2. Wie is eigenaar van de gastblog?

Jij schrijft een gastblog dus je zou er redelijkerwijs van uit kunnen gaan dat jij dan ook de eigenaar blijft van het artikel in kwestie. Echter, je kan het ook omdraaien. De gastblog komt op dat andere blog te staan, dus het zou voor die andere partij logisch kunnen zijn dat hij nu de eigenaar is. Vooral ook omdat, mocht er wat mis blijken met de content, het in eerste instantie het blog waarop de content gepubliceerd staat daarop aangesproken zal worden. Aan de andere kant kan ik me goed voorstellen dat je als gastheerblog(ger) erover wil waken dat je gastblogger zich zo weinig mogelijk zorgen moet maken over allerlei “randfenomenen.” Goeie gastbloggers vinden – en houden – voor je blog is niet makkelijk. Dus wil je hen toch een beetje pamperen…

Wat kan er zoal mislopen dan? Op het eerste gezicht niet zoveel misschien, maar stel je maar eens voor dat je op een dag beschuldigd wordt van het (gedeeltelijk) kopiëren van artikels, of dat je het beeldmateriaal hebt gejat. Wie van beide partijen is dan verantwoordelijk?

3. Mogen er achteraf wijzigingen worden aangebracht aan het artikel?

Het is natuurlijk fijn als tikfoutjes en dt-blunders uit je tekst worden gefilterd. Maar wat doe je als je hele stuk ongegeneerd wordt omgeturnd, zodanig dat niemand – ook jijzelf niet – je tekst nog herkent? Het gebeurt soms.

4. Mag je gastblog elders opnieuw worden gebruikt?

Mag jij je gastblog nadien ook publiceren op je eigen blog? Of mag de tegenpartij jouw gastartikel gebruiken op nog een andere site dan waar jij ‘t oorspronkelijk voor bedoelde? Kan je gastheerblogger jouw blogpost ook publiceren in zijn nieuwsbrief? En indien je eigen beeldmateriaal gebruikte voor je gastblog, mag de tegenpartij ook dat zomaar hergebruiken??

Hier is het natuurlijk opletten voor duplicate content. Je wil natuurlijk liever geen hommeles met Google. Voor de gastblogger die zijn gaststukje nadien op zijn eigen blog wil publiceren: je kopieert het blog liefst niet integraal naar je eigen site. Neem in plaats daarvan liever een paar alinea’s over en plaats dan een linkje naar het volledige bericht (op dat blog waar je te gast was dus).

5. Wat als de samenwerking ooit stopt?

Stel, er groeit onenigheid tussen jou en je gastheerblog(ger) Mogen/moeten jouw stukken dan van het blog worden verwijderd, of hoeft dat niet? Dezelfde vraag kan gesteld worden wanneer het gastheerblog (plots) van koers verandert? Het zou zomaar kunnen dat jij het bijvoorbeeld he-le-maal niet eens bent met de nieuwe richting die ingeslagen wordt. En wat als het blog waarop jij ettelijke gastartikelen hebt staan op een dag wordt doorverkocht?

Enfin, wat uiteindelijk al dan niet deel uitmaakt van die afspraken dat mogen beide partijen zelf onderling bepalen.Let wel: wat nergens genoteerd staat kan achteraf nog zeer moeilijk worden afgedwongen. 

Wie leidt de dans?

Ik ben geen jurist. Laat dat van meet af aan duidelijk zijn. Maar wie van de partijen – gastblogger of ontvanger van het gastartikel – de dans mag leiden hangt af van de situatie. Gaat het om een onbetaalde samenwerking, dan lijkt logisch dat diegene die het gastblog schrijft de bakens uitzet. Hij of zij doet het meeste werk, dus kan/mag hij of zij de wetten stellen en (opschortende) voorwaarden opleggen.

Krijg je betaald om te gastbloggen, dan liggen de kaarten anders. Jij gaat een verbintenis aan (centen in ruil voor content), dus lijkt het me billijk als jij je schikt naar de voorwaarden opgelegd door de gastheer(blog). Ik zou er trouwens niet van staan kijken mocht er op grotere blogs ergens in de algemene voorwaarden vermeld staan dat je, wanneer je een artikel aanlevert, je meteen ook hun voorwaarden onderschrijft.

Maar je hoeft deze logica dus niet te volgen, je kan het perfect ook anders overeenkomen. Let wel: wat nergens genoteerd staat kan achteraf nog zeer moeilijk worden afgedwongen.

Enfin, wat uiteindelijk al dan niet deel uitmaakt van die afspraken dat mogen beide partijen zelf onderling bepalen. Vaste regels zijn er niet echt. Maar om betwistingen achteraf te vermijden, denk je best wel eens na over wat je graag duidelijk wil zien. En doe die oefening in de twee richtingen: dus zowel wat jij (niet) zou willen wat er met jouw gastartikels gebeurt, als wat jij zou doen met de gastblogs van iemand anders op je eigen site. Maak het bespreekbaar.

Doodjammer

Misschien stond je hier nog nooit bij stil. Waarschijnlijk ga je er te makkelijk vanuit dat wat jij normaal en logisch vindt, dat dat even evident is voor je gastheerblogger. Maar dat kan dus lelijk tegenvallen.

Ik kan me vergissen, maar ik merk dat er onder (hobby)bloggers weinig echte afspraken worden gemaakt over wat er allemaal bij zo’n gastblog komt kijken. Sterker nog: er wordt niet eens nagedacht over de hierboven opgesomde punten! Dat is berejammer, zeker als je je niet alleen voor je pure plezier inlaat met gastbloggen, maar vooral ook om je eigen blog te laten groeien. Vandaar mijn pleidooi voor meer voorbereidend werk bij het gastbloggen.

Dolblij

Ikzelf maak trouwens ook geen echte keiharde afspraken. Niet als ik ergens te gast ben en ook niet wanneer ik gastartikelen ontvang. Het heeft natuurlijk ook te maken met het simpele feit dat ik de meeste bloggers die hier te gast zijn ken. Via hun blog, dan wel via contacten op sociale media. Ik wéét dus wat ze in hun mars hebben, waar ze voor staan en in veel gevallen ook hoe ze tegen een gastblogavontuur aankijken.

Verder ben ik er de man niet naar om mijn gastbloggers allerlei regeltjes op te leggen. Ik kies ervoor om hen zoveel mogelijk hun eigen ding te laten doen. En publiceren ze hun gastblog ook nog ergens anders? So be it! Het is tenslotte hun tekst. Zij zijn de baas. Leuke gastschrijvers vinden is zo al lastig genoeg.

Als ik ergens gevraagd wordt (en ik heb er zin in) ben ik kritisch (over waar mijn gaststuk terecht zal komen). Maar tegelijk ook dolblij dat ik überhaupt gevraagd wordt. Dus ik doe mijn best om een mooi artikel af te geven en ik maak me eigenlijk weinig zorgen over wat er achteraf met die content gebeurt. Ik moet er natuurlijk ook mijn brood niet mee verdienen. Bovendien, het web is zooo vluchtig…

Mondelinge afspraken zijn waardeloos

Maak je geen nadere afspraken dan zijn de artikelen die jij schrijft voor die andere site in principe eigendom van (de mensen achter) die site. Met alle (eventueel nare) gevolgen van dien. Wil je dat anders dan moet dat ook bij voorbaat worden afgesproken. Het gaat allicht wat ver om daarvoor met heuse contracten te gaan zwaaien. Anderzijds, mondelinge overeenkomsten blijken al snel waardeloos. Het loont dus de moeite om eventueel mailverkeer om en rond het gastblogengagement goed bij te houden. Dan heb je in geval van calamiteiten toch nog iets om op terug te vallen.

Om diezelfde reden bewaar je trouwens liefst ook een versie van je artikel op je eigen pc, in een Word-document of zo.

Moraal van het verhaal?

Gastbloggers vinden kan een verdomd lastige klus zijn. En dit stuk zal het er zeker niet makkelijker op maken. Sorry daarvoor!

Bangmakerij is in dezen misschien niet nodig. Gastbloggen en echt formele afspraken maken hoeft misschien niet als je onder bevriende hobbybloggers een eenmalige samenwerking opzet. Maar als je heel regelmatig gaat gastbloggen voor een  professioneel platform bijvoorbeeld, dan zou ik toch eens even stilstaan bij de hierboven gestelde vragen. Better save than sorry!

 


Meer van dat?

Succesvol gastbloggen: niet zo evident [maar wel met deze 11 tips]

Het heeft geen zin om rond de pot te draaien: het is verdomd lastig om vandaag de dag  goeie gastbloggers te vinden. Dat komt simpelweg omdat het moeilijk is diezelfde gastbloggers ervan te overtuigen dat het harde werk ook voor (het blog van) de gastschrijver de moeite loont. Maar succesvol gastbloggen kan dus ook nog in 2017. Met het juiste plan van aanpak uiteraard!

Het gastbloggen op z’n retour?

Daar lijkt het wel op. Tot voor een aantal jaren waren bloggers nog regelmatig bij elkaar te gast om artikelen te verzorgen. Meestal – maar dus niet altijd – in de hoop veel meer verkeer naar hun eigen blog te trekken. In de praktijk valt die aanwas aan bezoekers vaak tegen. Zeker op de korte tot middellange termijn. Het veranderend surfgedrag van de modale internetter zal daar wel niet vreemd aan zijn.

Als klap op de vuurpijl vond Matt Cutts – toenmalig hoofd van het webspam-team bij Google – het nodig om glashard te verkondigen dat gastbloggen dood was. Dit vanwege de enorme aantal middelmatige gastblogs die op het net rondzwierven ten behoeve van de SEO (waar Google wou tegen optreden). Later nuanceerde Cutts zijn uitspraak wel, maar het kwaad was al geschied.

Succesvol gastbloggen: 6 tips voor de ontvanger van gastartikels

1. Zorg voor een aantrekkelijk blog

Besef dat je lang niet de enige bent die op zoek is naar gastschrijvers voor zijn/haar blog. En dat het aantal bloggers met wat ervaring dat bereid is op een ernstige manier voor anderen aan de slag te gaan al bij al beperkt is. Het komt er dus op aan om op je blog je beste beentje voor te zetten.

Je blog ziet er dus om te beginnen verzorgd uit. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg, natuurlijk. Nodig pas gastbloggers als je blog ook echt wat voorstelt:

 • genoeg eigen geschreven content
 • een duidelijke visie
 • genoeg verkeer naar je blog
 • genoeg geëngageerde lezers

Het kan dus niet zo zijn dat je een blog start en nadien vooral op gastbloggers rekent om je blog van content te voorzien!

Wie een paar linkjes op de pagina Gastbloggers gezocht! aanklikt leert al snel dat het op dit eerste punt nog wel eens misloopt.

2. Maak een aparte pagina voor gastbloggers

Maak dus duidelijk dat je op zoek bent naar gastauteurs voor je blog. Dat kan door er een speciale pagina aan te wijden. Stel heel kort je blog voor, zeg naar welk soort artikels (onderwerpen) je op zoek bent, geef een indicatie hoe groot je blog is en laat vooral niet na te vertellen wat er voor hén inzit. Hoe concreter je bent, hoe aantrekkelijker je ben voor gastbloggers in spe.

Tot slot: die pagina is er niet om ze te laten verstoffen in de catacomben van je blog. Lezers en bezoekers moeten haar heel makkelijk kunnen vinden. Plaats bijvoorbeeld een link naar de pagina in je menubalk.

3. Doe een concreet voorstel aan een collega-blogger

Zeker als je je huiswerk maakt kan dit heel goed werken:

1. bedenk welk soort artikels je (nog) op je blog zou willen

Natuurlijk moet je gastartikel op zijn minst enigszins aansluiten bij de rest van je blogberichten. Een gastblog over nagellakjes op je site over houtsnijwerk of beeldhouwen zal weinig lezers vinden. Logisch toch?

Denk eens na over de topics binnen je niche waar je nog niet (veel) hebt geschreven. Omdat je er te weinig verstand van hebt, bijvoorbeeld. Misschien kan je gastschrijver die leemte opvullen?

2. Doe je research!

Trek dus je stoute schoenen aan en ga zelf op zoek naar iemand de beoogde content voor je zou kunnen schrijven. Idealiter:

 • ken je de blogger goed. Je leest zijn of haar blog regelmatig en/of je volgt elkaar op social media.
 • had je al eens eerder goede contacten.
 • weet je dat die persoon heel graag schrijft over het topic dat jij hebben wil.
 • weet je zeker dat jouw publiek een meerwaarde zal vinden op het blog van je gastblogger.
 • weet je zeker dat het publiek van jouw gastblogger een meerwaarde zal vinden op jouw blog.
 • is er geen té groot verschil qua lezersaantallen tussen jullie beide blogs.

3. Doe je voorstel

Benader je blogger. Doe je dat via social media, dan zorg je natuurlijk dat een en ander middels een privébericht gaat. Misschien is de mail toch een  betere optie.

Geef aan waarom je aan hem of haar dacht voor het schrijven van een gastblog. Wat de meerwaarde is voor jouw lezers. En voor de zijne!

Je kan zelf een heel concreet voorstel doen voor wat betreft het onderwerp van het artikel en/of de insteek ervan. Veel bloggers houden van heel concrete voorstellen. Maar laat ook de ruimte voor je gastblogger om zelf met alternatieven te komen. Wie weet heeft hij wel een lumineus idee!

4. Voorzichtig met deadlines en andere eisen

Niet zelden zijn bloggers druk bezette mensen. Geef hen dus voldoende tijd om aan het artikel te werken. Bloggers met het mes op de keel een artikel laten tikken – dat bovendien niet eens voor henzelf is – het is not done!

Het is fijn als je je blogger genoeg tijd geeft om te schrijven. Maar wanneer het beloofde artikel al te lang op zich laat wachten moet je ook bereid zijn je auteur even aan de mouw te trekken.

Ook met andere eisen in verband met pakweg het aantal woorden, de schrijfstijl en de keuze van de linkjes in het stuk moet je voorzichtig zijn. In principe laat je je gastschrijver het liefst vrank en vrij zijn ding doen. Deed je een deugdelijk vooronderzoek naar je gastauteur, dan mag je ervan uitgaan dat die met iets op de proppen zal komen dat in ieder geval niet zal misstaan op je blog.

Krijg je je tekst, dan publiceer je die gewoon zonder er ook maar een jota aan te wijzigen, tenzij na onderling overleg. Het kan niet zo zijn dat je gastblogger met veel pijn en moeite een bericht voor jouw blog tikt, om bij de uiteindelijke publicatie zijn eigen stuk niet meer te herkennen. Geloof me, het gebeurt soms!

4. Doe ook een deel van het werk

De uiteindelijke opmaak en indeling van de bijdrage is jouw werk als gastheer/gastvrouw, dat is de logica zelve. Ook kan je een korte intro verzorgen, zodat je lezers in ieder geval niet in de war geraken. En persoonlijk zou ik het wel zo prettig vinden als de resterende tikfouten nog uit het stuk werden gehaald en ik me niet hoef te bekommeren om het beeldmateriaal bijvoorbeeld…

5. Mee aan de megafoon op social media

Goed, dan staat je gastbijdrage online. Eerste werk? Je gastblogger mailen om ‘m te bedanken. Geef bij die gelegenheid ook de exacte url van het artikel mee.

Dan is het moment aangebroken voor het klassieke rondje social media. Promoot en deel je gastartikel minstens even vaak als je dat ook met je eigen werk zou doen. En vergeet daarbij ook niet om waar mogelijk je gastblogger te taggen. Zo vergroot je de kans dat het bewuste artikel verder verspreid wordt.

6. Leg je gastblogger in de watten (ook nadien)!

Het is allesbehalve een evidentie dat iemand anders (eenmalig) content voor je blog verzorgt, en dat mag je gastblogger zeker geweten hebben! En dus:

 • volg je hem of haar van nabijer op alle social media waar jullie beiden actief zijn
 • promoot en deel je regelmatig de interessante content van je gastblogger
 • bezoek je regelmatiger diens blog
 • laat je regelmatig een commentaar achter op diens blog
 • neem je gastblogger op in een van je Twitter-lijsten
 • ondersteun de online initiatieven van je gastblogger

Is er echt sprake van een klik tussen jou en je gastblogger, dan is die laatste bij nader inzien misschien een potentieel lid van je tribe.

Enfin, tot zover de tips voor de ontvanger van het gastartikel. Kijken we nu nog even naar het fenomeen gastbloggen vanuit het standpunt van de gastblogger. Hij levert het grootste werk terwijl de voordelen voor hem lang niet altijd even duidelijk zijn. Al kan ook hier een goede voorbereiding een wereld van verschil maken. Enkele tips:

Zoek je gastbloggers voor je blog?

Blogtrommel LogoHet is niet makkelijk om gastbloggers te vinden voor je blog. De vraag naar gastschrijvers is groot, het aantal bloggers dat bereid is (regelmatig) voor een ander in de pen te kruipen wordt er zeker niet groter op.

Wat me wel opvalt is de soms stuitende passiviteit van (vooral) ontvangers van gastartikelen in het hele verhaal. Zij willen gastblogs, plaatsen dus wat lukrake oproepjes op social media, stellen hun wetten, laten gastbloggers het zware werk doen (toegegeven, dit is een conditio sine qua non; een blogpost moet nu eenmaal geschreven worden), publiceren het stuk zonder inleiding en voeren slechts mondjesmaat enige promotie voor hun gastschrijver.

Zo zie ik het veel vaker gebeuren dan me lief is. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat gastbloggers schaars worden. Voor hen staat het geleverde werk maar zelden in verhouding tot de fun die ze eraan overhouden!

Willen beide partijen het maximum halen uit gastblogs dan vergt het van beide kanten ook de nodige inspanningen.

Ooit vond je op Blogtrommel.com het Trefpunt gastbloggers. Een pagina waar bloggers middels een “advertentie” op zoek konden gaan naar een gastredacteur voor op hun blog. En ook gastbloggers (in spe) konden hun diensten aanbieden. Die laatste groep was duidelijk in de minderheid.

Hoewel het Trefpunt gastbloggers destijds een succes was, werd het ook vrij snel weer afgevoerd. Het bleek namelijk een titanenwerk om een en ander actueel te houden, er slopen te veel fouten in de zoekertjes en de bruikbaarheid van de pagina liet veel te wensen over.

Vandaag vind je in de sidebar van deze blog een aantal linkjes naar blogs die gastschrijvers zoeken voor hun weblog (GASTBLOGGERS GEZOCHT!). Momenteel zijn er een 20-tal aanbiedingen. Zowel hobby-bloggers als professional bloggers zijn op zoek naar gastschrijvers. Neem gerust een kijkje.

Zoek je gastbloggers voor je blog en wil je hier een link naar je blog plaatsen? Dat kan, en wel onder de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt op je eigen blog een pagina (of bericht) waarin je een oproep doet aan je ideale gastblogger en kort vertelt wat je precies verwacht.
 2. Je neemt contact met me op (vergeet de url naar het bericht of de pagina van je oproep niet te vermelden).
 3. Je neemt opnieuw contact met me op als de oproep niet meer geldig is.

Je oproep bereikt zo 800 à 1000 unieke bezoekers extra per week. Geen garantie voor succes, maar misschien wel een extra duwtje in de rug…

Uw diensten aanbieden als gastblogger?

Naar aanleiding van de hier verschenen artikelenreeks over gastbloggen ontving ik een mailtje van Lilith met daarin de volgende vraag:

” … Ik vond het bijvoorbeeld heel moeilijk om die mail te sturen naar een potentiële gastheerblogger! Wat moet je daar bijvoorbeeld inzetten? Eenvoudigweg: “hallo, ik heb een blogje voor jou geschreven. Zie bijlage”? Ik vind het zelf niet zo gemakkelijk om je “diensten” zomaar aan te bieden…”

Recht op een wildvreemde collega-blogger afstappen en uzelf aanprijzen als dé gastschrijver van zijn/haar dromen, het is inderdaad zo makkelijk nog niet. Het gebeurt dan ook niet alle dagen. Ziehier hoe ik dit varkentje zou wassen:

1. Een beetje voorbereiding

Via allerlei kanalen kan u zoeken naar plaatsen om te gastbloggen. Kiest u voor blogs die duidelijk aangeven dat gastschrijvers welkom zijn, dan is dat op zich al meer dan het halve werk. Dat spreekt voor zich.

Het kan nuttig zijn om vooraf al enkele (inhoudelijk sterke) reacties te posten op het blog waar u gaarne wil gastbloggen. Voordeel: u bent geen onbekende meer bij uw gastheerblogger én u laat meteen zien dat u wel degelijk iets zinnigs te vertellen heeft (over een belangrijk topic van de blog in kwestie)!
Omdat uw “spontane aanbieding” voor uw gastheerblogger min of meer uit de lucht komt vallen, is een beetje voorbereidend werk nooit weg. Het voorkomt dat er onnodig veel moet overlegd worden tussen u en uw gastheerblogger. Zeker wanneer u niet zeker weet of uw gastheer überhaupt op een gastbijdrage zit te wachten, komt het erop aan het hem zo makkelijk mogelijk te maken zijn weblog aan te vullen met uw waardevolle blogpost.
Schrijf uw gastblog dan ook zoveel mogelijk “naar uw gastheerblog toe” (qua stijl, lengte van het stuk, gebruik van beeldmateriaal, enz…).

2. Een beetje stroop (aan de baard) smeren

Wanneer uw bijdrage klaar is kan u de blog(ger) een mailtje sturen. Bent u kind aan huis op uw gastheerblog, dan zou de quote van Lilith inderdaad kunnen volstaan. In het andere geval zou het er als volgt kunnen uitzien:

Beste collega,

Ik volg al een tijdje met veel interesse uw blog. We delen dezelfde interesse/passie/bekommernis. Dat is duidelijk! Daarom lijkt het mij leuk om bij u te gastbloggen. Voor de gelegenheid heb ik dan ook een stukje geschreven dat naar mijn idee prima zou kunnen passen op uw blog. Ik kan me voorstellen dat ik u hiermee wat overval. Mocht het u wat lijken het stuk te publiceren op (blognaam) dan hoor ik het graag …
In bijlage vindt u dan ook het stuk met als titel: xxxxxxx
Ik ben eventueel bereid enkele aanpassingen aan de tekst  door te voeren als u vindt dat zulks beter in uw blogconcept past.
Dank bij voorbaat voor het overwegen.

Met vriendelijke groet,

Dit is de mail die u zou kunnen sturen naar een (veel) groter blog waarvan u de eigenaars niet kent en/of niet tot uw netwerk behoren.
Wees gerust, u kan er ook heel wat minder doekjes om winden. Wat dacht u van:

Beste,

Via uw blog… vernam ik dat u op zoek bent naar gastblogs over … Aangezien dat onderwerp me na aan het hart ligt denk ik u te kunnen helpen…
Ik zou het erg fijn vinden als u bijgevoegde blogpost als gastblog zou willen publiceren op uw weblog…

Met collegiale groet,

3 dingen  mag u zeker niet vergeten te vermelden bij uw correspondentie:
 • de link naar uw blog
 • uw blognaam
 • de naam waarmee u uw blogberichten ondertekent


3. Informeler en vrijblijvender via social media

Laten we er niet om heen draaien: één en ander verloopt een stuk makkelijker via Twitter, Hyves, Google Plus en andere Facebooks: het balletje kan aan het rollen gaan met een simpel:

“Hey, ik vind je blog leuk! Zal ik voor je gastbloggen???”

photo credit: kylemac via photopin cc

Gastbloggen: 26 redenen om er iets mee te doen!

Het lijkt me wel leuk om eens wat dieper in te gaan op het fenomeen van het gastbloggen. Waarom zou u dat (niet) doen? Hoe pakt u dat het beste aan? Waar moet u op letten? En hoe haalt u het meeste “rendement” uit uw gastblogs? Antwoorden op al die vragen leest u hier het Dossier gastbloggen.
Oh ja! mocht u vragen en/of bedenkingen hebben, voel u – zoals steeds – vrij om ze “in de groep” te gooien …Twee partijen

Logisch, er is de gastblogger (hij/zij die de blog schrijft “in opdracht van”), en er is de ontvanger (gastheer) die zijn/haar blog open stelt voor werk van derden … Beide partijen kunnen voordeel halen uit deze samenwerking.

Waarom zou u gastbloggen?

 1. u vergroot uw lezerspubliek
 2. u geeft uw blog meer bekendheid
 3. u(w blog) krijgt waardevolle backlinks
 4. u werkt aan uw “expertstatus”
 5. u toont zich benaderbaar/beschikbaar voor anderen
 6. u werkt dus aan een positief (online) imago
 7. u vergoot (veel sneller) het “bereik” van uw blog
 8. u toont waardering voor de blogger bij wie u te gast bent en maakt dat heel concreet
 9. u haalt de banden aan met de blogger bij wie u te gast bent
 10. u investeert dus in de kwaliteit van uw netwerk
 11. u leert omgaan met “opdrachtgevers”
 12. u wordt gedwongen het beste van uzelf te geven
 13. gastbloggen kan soms erg aangename neveneffecten hebben

Waarom zou u uw blog openstellen voor een gastblogger?

 1. u vergroot uw lezerspubliek
 2. u geeft uw blog meer bekendheid
 3. u toont zich benaderbaar/beschikbaar voor anderen
 4. u werkt dus aan een positief (online) imago
 5. u vergoot (veel sneller) het “bereik” van uw blog
 6. u toont waardering voor de blogger van wie u een bijdrage ontvangt en maakt dat heel concreet
 7. u haalt de banden aan met de blogger van wie u een bijdrage ontvangt
 8. u investeert dus in de kwaliteit van uw netwerk
 9. u haalt expertise binnen
 10. u verrast uw lezer met een “ander geluid”
 11. uw blog krijgt waardevolle content
 12. u hoeft zelf geen stuk meer te schrijven (dit keer) en countert dus een writer’s block
 13. uw blog openstellen voor een gastschrijver kan soms erg aangename neveneffecten hebben

En u?

Deed u al eens iets met gastbloggen? Waarom wel? Of waarom niet?