HomeKennisbank bloggen voor beginnersOnmisbare blogelementen?Heeft je blog een disclaimer nodig?

Je ziet zo nu en dan wel eens een disclaimer voorbijkomen. Maar wat is het precies en heeft je blog een disclaimer nodig?

Wat is een disclaimer?

In een disclaimer probeer je je van je aansprakelijkheid – tegenover je lezer – te ontdoen. Het is een zogeheten “vrijwaringsclausule.” Maar let op, ik gebruikte opzettelijk het woord probeer. Want jij stelt het document eenzijdig op. Een disclaimer is dus niet (juridisch) bindend. Immers, je tekent geen contract. Het is dus niet veel meer dan een mededeling, een aankondiging van jouw kant aan de lezer/bezoeker van je blog. Het kan een heel nuttig instrument zijn om je lezer een context te bieden of hen simpelweg iets uit te leggen.

Is zo’n disclaimer op je blog verplicht?

Nee, je bent niet verplicht om een disclaimer op je blog te hebben.

Heeft je blog een disclaimer nodig?

Hoewel je via een disclaimer in de praktijk weinig kan afdwingen, kan ze wel van pas komen om je bezoekers duiding te geven bij (het gebruik van) je blog. Zo kan je bijvoorbeeld:

  • vertellen dat alle teksten door jezelf zijn geschreven (en er dus copyright op rust)
  • vertellen waar het beeldmateriaal op je blog vandaan komt
  • hoe je omgaat met beledigende commentaren van lezers
  • hoe je omgaat met reclame, sponsored posts en affiliate links op je blog

Wil je als blogger echt geloofwaardig zijn, dan moet je ook zo transparant mogelijk zijn. En een disclaimer – waarin je het bijvoorbeeld hebt over de hierboven vermelde issues – kan dan helpen. In de disclaimer kan je je bezoekers uitleggen wat voor jou de spelregels, de krijtlijnen van je blog zijn. Ingeval van dispuut kan je er dan fijntjes naar verwijzen…

Met wat goeie wil zou je die disclaimer ook kunnen opvatten als de “Algemene voorwaarden” van je blog. Met dat belangrijke verschil dat het niet hoeft te betekenen dat de bezoeker/lezer ze ook onderschrijft.