Twijfels over het nut van blogger netwerken

collega-bloggersAls je de initiatiefnemers van blogger netwerken mag geloven heb je er als blogger alle belang bij om je blog aan te sluiten bij een netwerk (liefst het hunne, dat spreekt). Niets dan voordelen, zo klinkt het. Gaande van extra bezoekers naar je blog over hulp bij het professioneler maken van tot en met mogelijkheden om via duurzame contacten met adverteerders een aardige stuiver te verdienen aan je hobby. Rest de vraag: “Wat blijft er in de praktijk van deze beloften over?” Ik deed een klein onderzoek.

Dan volgen nu de resultaten van de enquête. In deze blogpost bespreek ik niet alle cijfertjes tot in detail. Dat gaat ons hier te ver leiden, vrees ik. Laat ik  me beperken tot enkele (voor mij) opvallende zaken die uit de bevraging naar voor komen. Het gedetailleerde cijfermateriaal vind je in de hieronder bijgevoegde diareeks. Goed om weten is dat de enquête ook was bedoeld voor bloggers die (nog) geen lid zijn van een bloggers netwerk.

Wie vulde de enquête over blogger netwerken in?

In het totaal namen 123 bloggers de moeite om de enquête aan te klikken (waarvoor mijn grote dank). 91% onder hen Nederlanders, 9% Vlamingen. Het lag in mijn bedoeling om even te kijken of en hoe anders Vlamingen en Nederlanders denken over het nut van blogger netwerken, maar gezien het te beperkt aantal Vlaamse respondenten laat ik  dat plan varen.

Blogtrommel.com mag dan al een Belgische site zijn, het grootste deel van mijn volgers zijn en blijven Nederlanders. Andere vaststelling: het doelmatige/commerciële bloggen staat in België nog in de prilste kinderschoenen. Maar ik dwaal af.

Verder vroeg ik onder meer:

Tot welke categorie behoort je blog?

De grootste groep (21%) heeft een persoonlijk blog. Dan volgen de beauty-en lifestylebloggers (12%), Met 10% zijn ook de omnibloggers (blogs zonder vaste focus) goed vertegenwoordigd. 7% heeft een reisblog. De boekenblogs, mamablogs en kookblogs tekenen samen voor zo’n 15%. Het resterende derde brengt zijn blog onder in diverse andere niches.

Hoe kijk je naar je blog?

Een kleine helft (48%) van de bloggers wil graag iets bijverdienen aan zijn/haar blog, al is het geen absolute must. 19% zegt dat het blog een serieuze bijverdienste zou kunnen zijn, 21% zegt expliciet geen geld aan het bloggen te willen overhouden. “Ik wil ooit van mijn leven.”, zegt 8%. 7% van de ondervraagden heeft een zakelijk blog.

Hoelang bestaat je blog?

minder dan 6 maanden: 20%
tussen 6 maanden en één jaar: 18%
tussen 1 en 2 jaar: 22%
tussen 2 en 3 jaar: 15%
tussen 3 en 5 jaar: 17%
ouder dan 5 jaar: 8%

Tot zover dit voorstelrondje, nodig om strakjes een en ander te proberen duiden. Komen we dan nu tot de kern van de zaak:

Bloggers en (hun) blogger netwerk

Ik vroeg:

Welke blognetwerken ken je?**

36% van de ondervraagden kent Hema Blog Academy, 34% kent Blogmij, 33% Bloggers network en 32% maakt melding van diverse kleinere, informele/in ons taalgebied minder bekende netwerken. In deze groep Spreekt zowat een derde van Blogsociety (dit blogger netwerk werd door mijn vergetelheid niet in de enquête opgenomen, hoewel dat wel mijn bedoeling was). Verder werden ook Blog today vaak aangeduid (20%) en Bloggers netwerk (17%) Het niet-commerciële OBA mengt zich als enige community tussen de “grote jongens” met winstoogmerk (21%). 17% van de bevraagde bloggers had/heeft nog nooit van een blogger netwerk gehoord.

De relatief grote bekendheid van een nieuwkomer als Hema Blog Academy hoeft niet zo te verbazen. Het netwerk werd nog maar onlangs gelanceerd en kwam bij die gelegenheid aardig in de media.

Her en der werd geopperd om ook Bloglovin’ als blogger netwerk te bestempelen. Ikzelf zie Bloglovin’ echter eender als een veredelde RSS-feed met social media trekjes, dan als een echt netwerk.

Is je blog aangesloten bij een blogger netwerk?

“Neen, het interesseert me niet.”, zegt 20% van de ondervraagden. En nog eens 31% van de respondenten is niet aangesloten, maar overweegt het wel. Een deel van die mensen geeft in de commentaren bij deze enquête onomwonden toe dat ze dit onderzoekje afwachten…

Minder dan de helft van alle bloggers is dus ook effectief aangesloten bij een blogger netwerk. 60 op de 123 blogs dus. Het zegt ook wel wat over het publiek dat een blog als Blogtrommel.com weet te bereiken: hoofdzakelijk nieuwsgierige hobbybloggers met een gezonde portie ambitie die evenwel niet noodzakelijk kost wat kost het onderste uit de kan willen/kunnen halen.

OBA en Bloggers Network gaan samen met de helft van de aangesloten blogs lopen (gelijk verdeeld). Daarna volgen Blogmij en Blogsociety. De rest speelt in dit onderzoek eigenlijk geen rol van betekenis.

Hoelang is je blog al aangesloten bij een netwerk?* 

minder dan 6 maanden: 24%
tussen 6 maanden en één jaar: 11%
tussen 1 en 2 jaar: 9%
tussen 2 en 3 jaar: 2%
tussen 3 en 5 jaar: 6%
Langer dan 5 jaar: 0%

Wat zou zo’n lidmaatschap je blog moeten opleveren?**

Deze vraag stelde ik aan elke blogger, ongeacht of ze nu lid zijn van een blognetwerk of niet.

Dat ruim twee derde van de ondervraagde bloggers hoopt op meer bezoekers zal niemand verbazen. 64% droomt van een groter netwerk. 35% van de ondervraagden wil via zijn blognetwerk graag tot een mooie bijverdienste komen, 31% wil contact met adverteerders, terwijl 18% van hen hulp verwacht bij het (verder) professionaliseren van zijn/haar blog. 16% wil dan weer een structurele samenwerking aangaan met een commerciële partij. Tot slot heeft 14% van alle bevraagde bloggers geen enkel idee over wat ‘ie mag verwachten van een blogger netwerk.

 Het nut van blogger netwerken, hoe zit het ermee?

De hamvraag natuurlijk! Ik vroeg:

Welke voordelen heeft het lidmaatschap je (blog) EFFECTIEF bijgebracht?**

Van de blog(ger)s die aangesloten zijn bij een netwerk geeft goed een derde aan meer bezoekers op het blog te mogen ontvangen. Ook geeft iets meer dan 1 op 3 aan er een groter netwerk aan over te houden. Anderzijds zegt meer dan 30% in de praktijk geen enkel voordeel te zien, terwijl 10% van de aangesloten leden  niet weet wat te verwachten van een blogger netwerk.

Overigens maakt 15% van de aangesloten leden gewag van hulp bij het beter maken van het blog, heeft meer dan 1 op 6 van de ondervraagden het over een mooie bijverdienste, bijna 30% heeft contacten met (een) adverteerder(s).

Voldoet jouw blogger netwerk aan je verwachtingen?*

Ja, tot nu toe wel, zegt 40% van de aangesloten bloggers.

Neen, tot nu toe niet, vindt 60%

Hoe tevreden ben je over je blogger netwerk?*

Mensen konden een score geven van 1 (ontevreden/ontgoocheld) tot 10 (zeer tevreden).

Ruim 25% van de mensen die lid zijn van een blogger netwerk geeft een onvoldoende (tussen 1 en 4), 40% geeft een 5 of 6 en slechts 35% geeft aan tevreden te zijn (van 7 tot 10).

Overweeg je je lidmaatschap stop te zetten?*

Ja, zegt goed 1 op 4 van de aangeslotenen

Nee, zegt bijna 3 op 4 onder hen.

Zou je een bevriend blogger aanraden om lid te worden van een netwerk?*

Opnieuw een vraag voor alle bloggers, ongeacht of ze lid zijn van een netwerk of niet.

Wederom kon men een cijfer geven van 1 (zeker niet) tot 10 (zeker wel)

1: 11%
2: 3%
3: 7%
4: 6%
5: 11%
6: 13%
7: 9%
8: 5%
9: 4%
10: 4%

In welke uitspraak over blogger netwerken herken je jezelf het best?

Andermaal een vraag voor alle deelnemende bloggers.

Ik ben geen lid van een bloggers netwerk: 43%

Ik ben lid, maar het is me niet duidelijk wat het me oplevert: 15%
Ze lijken me eerder nutteloos, maar baat het niet dan schaadt het ook niet: 11%
Ik ben fan! : 3%
De voorwaarden en (selectie)criteria zijn nogal schimmig: 4%
Zo’n blognetwerk helpt mijn blog niet voorruit: 6%
Een blognetwerk is een meerwaarde voor mijn blog: 5%
Ik kom zo erg makkelijk in contact met andere bloggers: 7%
Ik wil me liever niet binden! Dus geen bloggersnetwerk voor mij: 1%
Het lidmaatschap brengt mijn blog op een hoger plan: 1%
Via mijn netwerk krijg ik (leuke) opdrachten en producten om te reviewen: 4%

Commentaren en (voorlopige) conclusies

Belangrijk onderscheid

Zoals bij de start van dit onderzoekje reeds gezegd is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de informele/niet-commerciële netwerken en de commerciële partijen. Bij de niet-commerciëlen (met OBA als bekende exponent) gaat het er vooral om  bloggers en lezers samen te brengen en te ondersteunen. De voorwaarden voor lidmaatschap zijn quasi onbestaande. Het enige wat vaak gevraagd wordt is het plaatsen van een banner op het blog. Dit ter promotie van het betreffende netwerk. Geen van die netwerken beloofd trouwens gouden bergen in de vorm van een massa extra bezoekers.

Anders gaat het eraan toe bij commerciële blognetwerken. Hier moet op het einde van het jaar winst gemaakt worden. Adverteerders betalen het netwerk om gebruik te mogen maken van de diensten van de aangesloten bloggers. Gevolg hiervan is dat er eisen en voorwaarden worden gesteld aan de bloggers. Op het gebied van de geleverde kwaliteit, maar vooral ook wat het aantal (unieke) bezoekers betreft. Bij Blog today kom je er bijvoorbeeld gewoon niet in als je geen 5000 volgers hebt.

Frustraties

Doorgaans focussen netwerken en dus ook bedrijven en andere organisaties zich wat te veel op de volgers van het blog zelf, terwijl veel bloggers ook een trouwe schare fans hebben op social media die vaak vele malen groter is dan het aantal volgers op het blog. Wordt het niet eens tijd dat sommige blogger netwerken en bedrijven door hebben dat een blogger doorgaans ook erg bedreven is in buzz creëren voor hun merk op social media? Dat aspect zou toch op zijn minst mee in rekening mogen worden gebracht bij de beoordeling van een blog(ger)!

Veel van dergelijke netwerken zijn trouwens in handen van – of hebben op zijn minst banden met – uitgevers van klassieke media (print). Voor hen is zo’n blogger netwerk niet veel meer dan een manier om het aanhoudende verlies aan reclame-inkomsten te compenseren door een graantje mee te pikken van de groeiende omzet in het online gebeuren. Om maar te zeggen dat bloggers niet noodzakelijk altijd op de eerste plaats komen.

Een geval apart is Bloggers network: dat platform is uit de grond gestamd door 2 fervente bloggers (door scha en schande wijs geworden neem ik aan). Naar eigen zeggen stelt het de blogger centraal en is het lidmaatschap voor de blogger gratis en vrijblijvend.

Twijfels en torenhoge verwachtingen

Bij nogal wat bloggers rijzen er twijfels over het nut van blogger netwerken. Dat blijkt uit de hier verzamelde cijfers, en ook uit de commentaren die mensen konden achterlaten. Velen wachten dus nog op de verhoopte extra bezoekers of dat cont(r)act met die adverteerder.

Eén en ander is ten dele te verklaren door de samenstelling van de deelnemende bloggers: meer dan 1 op 5 bloggers heeft een persoonlijk blog. Niks mis mee, maar adverteerders zijn doorgaans op zoek naar blogs binnen een niche (en dus ook een specifiek publiek). Het is bovendien geweten dat persoonlijke blogs doorgaans moeilijk echt een groot aantal trouwe lezers aan zich kan binden.  Twee grote handicaps voor persoonlijke bloggers dus.

Wat verder ook opvalt is dat 25% van de aangesloten bloggers niet eens een halfjaar lid is. Misschien is dat nog wat vroeg om het nut van blogger netwerken in twijfel te trekken?

Heel wat bloggers hopen dat zo’n lidmaatschap van een blognetwerk hen extra bezoekers zal brengen. Voor sommigen zal dat ook het geval zijn, maar een echte overrompeling wordt het nooit.

Beste bloggers, verwacht van je lidmaatschap dus ook geen wonderen. Het lijkt er sterk op dat je er pas voordeel uithaalt als je al een behoorlijk aantal bezoekers naar je blog kan trekken. Pas dan kan er sprake zijn van een hefboomeffect en pas dan kan je er eventueel aan verdienen. Wil je je aansluiten bij een commercieel ingesteld netwerk, dan ben je andermaal serieus in het voordeel als je blogt binnen een duidelijke niche.

Werk aan de winkel

Graag had ik je een netwerk aangewezen waar het goed toeven is, maar ik ga er me niet aan wagen. Als het om de commerciële netwerken gaat is er niet echt een naam die ertussen uitspringt. Over Bloggers network zijn wel positieve geluiden te horen.

OBA (Onafhankelijke Bloggers Associatie) lijkt verreweg de bekendste en meest verspreide community te zijn. Hierover zijn geen opvallende positieve of negatieve geluiden te horen, maar veel extra bezoekers levert het lidmaatschap blijkbaar niet op. Maar aangezien er zo goed als geen voorwaarden  of verplichtingen aan het lidmaatschap verbonden zijn is er ook niet echt een tegenindicatie. Volgens de zegsvrouw van OBA blijft het overgrote deel van de leden jarenlang lid. Dus  het lidmaatschap moet het de blog mogelijk meer brengen dan alleen wat extra bezoekers

Oh ja, beste mensen van Blogsociety: herzie het systeem van bronzen, zilveren en gouden status waarin jullie je aangesloten bloggers klasseren.  Mensen krijgen er kop noch staart aan! Overigens maken enkele respondenten gewag van veel extra bezoekers via Blogsociety, terwijl anderen er geen goed woord voor over hebben.

De teneur van de geleverde commentaren is duidelijk:

  1. Veel bloggers hebben het gevoel dat zij er vooral zijn om de (commerciële) bloggers netwerken groot te maken, terwijl de bloggers het grote werk doen maar er nauwelijks iets voor in de plaats krijgen.
  2. Blogger netwerken van hun kant mogen best wel eens wat vaker/transparanter communiceren met hun bloggers (meer dan de helft van de bloggers die aangesloten zijn bij een netwerk geeft aan dat de communicatie tussen hem en het netwerk ondermaats is). Zo wordt het voor hen misschien ook eens duidelijk wat er nu precies van hen verwacht wordt, waarom bepaalde content wordt geweigerd en wat ze nu eigenlijk moeten doen om in aanmerking te komen voor bepaalde privileges.
  3. Het grootste deel van de hier ondervraagde blogger loopt dus niet echt warm voor zijn/haar bloggers netwerk. Toch blijft het merendeel lid. Blijkbaar gaat men ervan uit dat het nut van blogger netwerken zich vroeg of laat wel zal bewijzen. In afwachting van betere tijden gunt mijn zijn blogger netwerk het voordeel van de twijfel…

Het (voorlopig) laatste woord

… is voor jou, beste blogger. Ik had het al over het feit dat je geen wonderen kan verwachten van (het lidmaatschap van) een blogger netwerk. Wil je maximaal profiteren van de weldaden ervan, bouw dan gestaag aan een stevig blog met een trouwe schare bezoekers, meld je dan aan, neem de tijd om de kleine lettertjes te lezen en probeer die zo goed en zo kwaad het kan toe te passen. En verder is een blogger netwerk een zoveelste kanaal waarlangs bezoekers naar je blog kunnen komen. Niks meer, niks minder.

Tot zover dan de resultaten van de bevraging over het nut van blogger netwerken. De blogger die gehoopt had een aanbeveling  te krijgen moet ik teleur stellen. Daarvoor zijn bij dit onderzoek gewoon te weinig bloggers bereikt de effectief lid zijn van een blogger netwerk. Het zou daarom interessant zijn om dit onderzoek later opnieuw te doen, maar dan op een grotere schaal.


*= Indien van toepassing

**= De deelnemers konden maximaal 3 antwoorden aanklikken

photo credit: lumaxart via photopin cc

Blogger netwerken, heb je er wat aan?

collega-bloggersJe ziet ze almaar vaker voorbijkomen. De blogs met opvallende banners in de sidebar die verwijzen naar zogeheten blogger netwerken. Maar wat zijn blognetwerken zoal en vooral: loont het als blogger nou écht de moeite om er je (blog) bij aan te sluiten? Daar wil ik graag proberen achter te komen. Daarom wil ik een een onderzoekje doen. Mag ik daarvoor op je medewerking rekenen?

Wat zijn blogger netwerken?

Toch even opletten. Blogger netwerken zijn er in principe in twee soorten. Je hebt de niet-commerciële netwerken. OBA is het bekendst en voor (jonge) beautybloggers zal ook ByBeautyBloggers niet onbekend zijn. Om redenen van publiciteit en naamsbekendheid vragen zij hun leden hun banner op de site te tonen. Zij beloven die leden in ruil daarvoor meer zichtbaarheid en en extra bezoekers naar hun blog. Daarnaast kunnen leden ook op fora om hulp en ondersteuning te vragen bij collega’s.

Het doel van deze netwerken is hoofdzakelijk om gelijkgezinden samen te brengen en elkaar te ondersteunen. Niet om geld te verdienen (op advertentie-inkomsten om de zaak gratis te houden na misschien). Ik spreek hier dan ook liever over community’s voor bloggers.

Commerciële blogger netwerken als Bloggers Netwerk, Blog mij, Blog today, Bloggers Network, Blogsociety en sinds kort ook Hema Blog Academy doen in principe net hetzelfde, maar de focus ligt toch elders. Steeds meer organisaties, adverteerders en bedrijven zien het omzetverhogend potentieel van duizenden bloggers en deze blogger netwerken spelen daar handig op in. Zij brengen bedrijven en (hobby)bloggers samen. Tegen harde contanten, dat spreekt. Kijk hier voor meer info over commerciële blogger netwerken.

Wat mij echter vooral interesseert is:

Doen blogger netwerken wat ze beloven?

Deze netwerken voor bloggers beloven je onder andere extra bezoekers voor je blog, mogelijkheden om geld te verdienen met je blog, meer visibiliteit, interessante cont(r)acten met adverteerders. Klinkt mooi, niet?

Wanneer ik zo rondkijk, proef ik – op zijn zachtst gezegd – gemengde gevoelens en verdeelde meningen.

Ik ben erg benieuwd naar hoe de vork nu echt in de steel zit. Daarom heb ik onderstaande enquête opgesteld. Ik zou het erg tof vinden mocht je even de tijd nemen om de enquête in te vullen en te verzenden. Ook als je blog niet is aangesloten bij een blognetwerk wil ik toch graag je mening horen. De bevraging is anoniem.

Later zal ik uiteraard een blog schrijven met de resultaten van de enquête in de hand. Da’s nogal wiedes!

Het is niet mijn gewoonte om dit te vragen, maar ik zou het fijn vinden mocht je dit bericht willen delen in jouw netwerk. Zo help je me immers genoeg formulieren binnen te krijgen en kunnen we gefundeerde conclusies trekken.

Update: Je vindt hier de resultaten van de enquête over blogger netwerken.

Hoeveel extra bezoekers leveren al die blogtips op?

blog beter vindbaar in zoekmachine, tips, Google

blog beter vindbaar in zoekmachine, tips, GoogleLezers en volgers maken het een blogger niet altijd makkelijk. Zo werpen ze je bijvoorbeeld knap lastige vragen voor de voeten. Maar goed, ik moet niet zeuren want zo weet ik weer waarover ik bloggen moet…

Lastige vraag

De vraag luidde: “Stel dat ik vandaag jouw blogtips begin te implementeren, wanneer heb ik dan een “succesvol blog?”

Ik zou natuurlijk een heel verhaal kunnen ophangen, maar laat me gewoon wat cijfertjes in de groep gooien over dit eigenste blog. Kwestie van je enig idee te geven waartoe een en ander zou kunnen leiden. Voor de gelegenheid vergelijk ik cijfers uit 2013 (week van 1 t.e.m. 8 april) met die uit dezelfde periode in 2014. Waar nodig en mogelijk zal ik ook duiding geven. Het betreft hier natuurlijk een momentopname, maar de tendensen zijn duidelijk.

Je hebt gelijk als je zegt dat blogtrommel.com het levenslicht zag in 2011, maar over de beginperiode van deze site ontbreekt betrouwbaar cijfermateriaal.  Bovendien blog ikzelf nog maar een goed jaar echt systematisch met het oog op een zo groot mogelijke impact.

De passie nodig om goeie blogberichten te schrijven was er drie jaar geleden al, oog voor zoekmachineoptimalisatie, (interne) linkbuilding, en een doorgedreven social media strategie kwamen pas vanaf begin 2013 om de hoek kijken.

Hoeveel extra bezoekers leveren al die blogtips op?

Blogtrommel.com 1 jaar later

 April 2013April 2014Opmerkingen
Aantal volgersca. 625ca. 1350social media + mailinglist + abonnees
Bezoeken472675+43%
Unieke bezoekers275463+68%
Aantal pageviews13101372+4%
Gemiddelde duur van een bezoek6:023:37-40%
Gemiddeld aantal aangeklikte pagina's per bezoeker2,782.03-27%
Gemiddeld aantal unieke bezoekers per dag3967+58%
Verkeer via zoekmachines7%20%+285%

Verrassing of toch niet?

Tot zover 2 x 1 week uit het leven van Blogtrommel.com. Er rollen toch enkele verrassingen uit de kast. Zo stijgt het aantal pageviews niet of nauwelijks in verhouding tot het aantal bezoeken. En het aantal klicks per bezoeker daalt sterk. Tenslotte besteedt de gemiddelde bezoeker ook aardig wat minder tijd aan Blogtrommel.com.

De oorzaak hiervan moeten we echter niet al te ver gaan zoeken volgens mij. Bij een blog met een klein(er) publiek is doorgaans het aantal echte volgers/fans goter. Je blog wordt dus (in verhouding) vaker bezocht door lezers die je blog goed kennen en ook vaker geneigd zijn meerdere pagina’s aan te klikken.

Mijn inspanningen om dit blog bekender te maken via social media werpen hun vruchten af. Net als de pogingen om de site beter vindbaar te maken in Google overigens (momenteel steevast goed voor enkele tientallen unieke bezoekers per dag).

Maar dat succes heeft een keerzijde. Mensen die een link aanklikken via social media doen dat niet zelden puur uit nieuwsgierigheid (vanwege een sterke call to action), maar dat wil nog niet zeggen dat ze het bericht of de rest van je blog ook daadwerkelijk interessant vinden.

Ook het verkeer uit Google is nogal vluchtig: iemand die op zoek is naar info neemt zelden de tijd om een blog door te spitten. Zo iemand wil in de eerste plaats een oplossing voor zijn probleem en snel een beetje.

Google en social media brengen dus zeer veel nieuwe mensen naar je blog. Mensen wiens hart en tijd jij dan mag proberen te veroveren en te claimen.

Zo op het eerste gezicht lijkt vooral het aantal unieke bezoekers niet om over naar huis te schrijven. Dat is – zo vermoed ik – het geval voor een groot deel van de individuele hobbyblogs. Echter, wanneer de moed je in de schoenen zakt, beeld je dan even in dat je al die mensen die jouw blog bezoeken in levende lijve zou moeten toespreken. Je zou een zaal moeten huren om iedereen een zitplaats te geven. Ook je (vermeend) gebrek aan succes is dus relatief…

Engagement

Bloggen kost veel tijd. Het is al meer dan 30 maanden een dagelijkse bekommernis (een zestal uur per dag in dit geval) en gemiddeld verschijnt twee maal per week een nieuw bericht. Vooral dat laatste is van belang. Immers, telkens er een nieuw bericht online komt heb ik een perfect excuus om promotie te voeren op de diverse social media. Dat fenomeen alleen al resulteert in een stijging tot 30% wat het aantal pageviews betreft. En daarmee zijn we aangekomen bij één van de weinige echte zekerheden rondom het bloggen: hoe vaker je publiceert, hoe meer tijd je aan je blog spendeert, hoe meer bezoekers je mag ontvangen.

Manke vergelijking

Tot slot wil ik toch nog even waarschuwen om niet te veel gewicht aan bovenstaand cijfermateriaal te geven. Zoals gezegd gaat het hier over een momentopname. Bovendien is het altijd gevaarlijk om twee verschillende blogs met elkaar te vergelijken. Relatief banale zaken zoals de indeling en vormgeving van een blog kunnen al een wereld van verschil maken. En het lijkt ook niet meer dan logisch dat een beautyblogger die blogtips toepast hele andere resultaten zal boeken dan de eigenaar van een blog vol met beschouwingen over politiek. Hoewel, zeg nooit: “Nooit!”

photo credit: StockMonkeys.com via photopin cc

Eén maand zonder Twitter? 25% minder bezoekers op je blog!

StilteOp het moment dat dit bericht online komt, ben ik alweer enkele dagen aan het twitteren dat het een lieve lust is.

Tijdens de voorbije maand oktober voelde ik heel duidelijk hoe groot mijn Twitter-verslaving eigenlijk wel is. Vooral de eerste week was vreselijk lastig! Bezig zijn met Blogtrommel.com en tegelijkertijd twitteren is immers een automatisme, een reflex!

Hoe groot is nu precies die impact van een maand zonder Twitter op de bezoekersaantallen van mijn blog? Dat zocht ik uit door een maand lang geen openbare tweets te versturen. En – verrassing – ik heb niet meegedaan aan #blogpraat. De verleiding om met blogtips allerhande te gaan  strooien zou toch te groot geweest zijn.

De cijfers (op maandbasis; 30 dagen) vind je hieronder:

 SeptemberOktoberverschil in %
Pageviews55404186-26%
Bezoeken24981851-25%
Unieke bezoekers15241301-15%
Volgers op Twitter748789+9%
Aandeel in sociaal verkeer86%50%-36%

Zoals je kan merken zijn we ver verwijderd van de verwachte/gevreesde daling van 50%. Er valt zelfs een aangename verrassing uit de bus: de afgelopen maand steeg het aantal volgers op Twitter!

Er zijn mogelijk een aantal verklaringen te vinden voor de al bij al beperkte terugval inzake verkeer op Blogtrommel.com.

Het was Henk die me er in zijn reactie op de aankondiging van dit Twitter-experiment wees op een ‘fout.’ Immers, ik kondigde het experiment op voorhand aan (zowel hier als op Twitter). Het gevolg laat zich raden: zeer veel verkeer naar mijn blog van mensen die wilden weten hoe dat nu zat met die plotselinge radiostilte van iemand die anders vrij intensief twittert. Het verkeer dat via Twitter op dit binnenkwam, steeg zelfs nog lichtjes om pas in de tweede week van het experiment serieus te dalen.

Het ware allicht veel beter geweest om het zaakje niet op voorhand aan te kondigen, op 30 september het twitteren te staken en op 1 november weer boven water te komen alsof er nooit wat aan de hand was geweest. Ik was echter bang dat nogal wat volgers zich nodeloos ongerust zouden hebben gemaakt…

De periode van één maand is allicht wat te kort om echt een duidelijk beeld te krijgen. Het effect van bijna 2 jaar activiteit op Twitter (met een zekere ‘reputatie’) rolt dus nog wel even door. Meer dan 750 volgers, 2850 tweets, vele tweets ‘toegevoegd aan favorieten’, @Blogtrommel in 27 Twitter-lijsten voorkomend,… Je veegt het niet allemaal in één klap van tafel.

Zonder twijfel het effect zal veel groter zijn als naarmate je minder actief bent op Twitter of naarmate je er langer het zwijgen toedoet.

Natuurlijk is Twitter niet de enige bron van bezoekers op je blog. De artikelen, de abonnementen, de vaste lezerskliek, de diverse blogrolls waar Blogtrommel.com mag verschijnen, de zoekmachines van Google enz… doen allemaal een flinke duit in het zakje. Waarvoor dank, dat spreekt.

Ik weet al langer dan vandaag dat er geen wondermiddelen zijn om snel en structureel (veel) meer bezoekers naar je weblog te halen. Iedereen die het tegendeel beweert, mag voor mijn part zonder meer als een charlatan worden afgeschilderd. Ook Twitter is dus geen wondermiddel, maar het kan wel werken. Verdomd goed zelfs!

Anyway, it’s good to be back!

photo credit: Giampaolo Squarcina via photopin cc

Twitter-account van Blogtrommel.com maand lang uit de lucht

StilteGeen een grote computerpanne ten huize Blogtrommel.com. En ik trek ook niet op vakantie naar een of ander paradijselijk oord zonder internetverbinding. Zo’n bestemming wordt voor mij immers op slag een stuk minder idyllisch,  dat begrijp je hopelijk wel. Neen, het gaat hier om een experiment in naam van de ‘wetenschap.’

 

Vanaf vandaag klokslag middernacht zal ik het Twitter-account gekoppeld aan Blogtrommel.com een maand lang op non-actief zetten. Als alles goed  gaat is @blogtrommel opnieuw in de ether vanaf 1 november.

Reden van deze vrijwillig in acht genomen radiostilte is mijn artikel over het effectief inzetten van Twitter om bezoekers naar je blog te brengen. Daarin beweerde ik zonder omwegen dat Twitter – mits doordacht gebruik van het medium – goed is voor zowat 50% van alle verkeer naar je blog. Een nogal gedurfde stelling gebaseerd op mijn eigen ervaring/aanvoelen/natte vingerwerk. Maar omdat jullie gewoon recht hebben op harde cijfers, neem ik de proef op de som. Het gaat ‘m hier om het meten van de invloed op de bezoekers aantallen van mijn blog nu ik vrijwel afwezig ben op Twitter.

Om middernacht stopt dus alle communicatie via @Blogtrommel. En omdat er geen sprake van kan zijn dat een ander account die taak overneemt, zal ook @sharpbentwit uiterst omzichtig communiceren over blogs, bloggen, blogpromotie, enz… Ook zal ik geen berichten van andere bloggers retweeten.

Enige uitzondering hierop vormt de twitterchat #blogpraat op maaandagavond. Dat wil ik voor geen geld ter wereld missen. Maar ook hier beloof ik mijn uiterste best te doen om bijvoorbeeld geen links van Blogtrommel.com te tweeten….

Voor alle duidelijkheid: in tussentijd zal ik blogposts blijven publiceren zoals gewoonlijk. Jullie zullen alleen niet via Twitter op de hoogte gehouden worden… En het is jullie uiteraard ook niet verboden om mijn berichten te delen op Twitter.

 

 

De cijfers op 30 september 2013

Aantal pageviews afgelopen maand: 5540

Totaal aantal bezoeken afgelopen maand: 2498

Aantal unieke bezoekers afgelopen maand: 1524

Aantal volgers op Twitter: 748

Aandeel van Twitter in mijn “sociaal verkeer” 86%

 

Afspraak rond 30 oktober voor nieuwe cijfers!

photo credit: Giampaolo Squarcina via photopin cc

Plagiaat: hoe groot is het probleem? (vervolg)

U vindt een mooie, sterke tekst zoals er zovele op het wereldwijde web te vinden zijn. Met een muisgebaar selecteert u (een deel van) de tekst. U kopieert de tekst. U plakt de tekst in uw blogpost. U ondertekent uw bericht en klikt op Publiceren. Een kind kan de was doen, toch?

Dat bovenstaand scenario echt niet door de beugel kan, is zo klaar als een  klontje. Ik kan me vergissen, maar ik heb het idee dat er onder bloggers betrekkelijk weinig over dit onderwerp wordt gepraat. Komt dat omdat iedere blogger zich er vroeg of laat in min of meerdere mate wel eens aan bezondigd?
Ik wilde hoe dan ook wel eens weten hoe vaak de lezers/bezoekers van De Blogtrommel met een copycat geconfronteerd werden/worden. Ik deed dus een kleine steekproef. Op de onderstaande grafiek ziet u de vraag die ik u stelde, en ook hoe u daarop antwoordde.
Dat bijna 6 op 10 bloggers geen idee heeft of zijn/haar blog ooit het slachtoffer is geworden van plagiaat verbaast me niks, eerlijk gezegd. En laten we wel wezen: u kan moeilijk voortdurend het hele internet afspeuren op zoek naar copycats die het op uw blog gemunt hebben.
Daar heeft u gelijk in, maar met Copyscape kan u snel en makkelijk nagaan of uw blog eventueel buiten uw medeweten wordt gekopieerd. Tik gewoon de url van uw blog in, druk op enter en klaar is kees. De dienst is gratis te gebruiken maar biedt tegen betaling nog meer mogelijkheden.
30% van de bloggers ontdekte – waarschijnlijk door een stom toeval – dat hun blog geplagieerd werd.
Iets meer dan de helft van die “gelukkigen” gaat ervan uit dat zulks gewoon tot het risico van het bloggen hoort.  De andere helft ondernam daadwerkelijk stappen.
Welke stappen kan u nemen als u beslist het er niet bij te laten?
  • u kan rechtstreeks op de kopiërende snoodaard toestappen en hem confronteren met het plagiaat, hem vragen de geviseerde inhoud te verwijderen.
  • u kan hem ook vragen aan het bericht de nodige wijzigingen aan te brengen (links naar uw blog te plaatsen)
  • U kan meer ruchtbaarheid aan de zaak geven door er melding van te maken op Twitter en op andere sociale media
  • U maakt melding bij Google via de zgn. DMCA
  • In uiterste nood kan u er ook voor kiezen om naar de rechter te stappen. Blogs vallen onder het auteursrecht. Indien u iemand beschuldigt van plagiaat, zal u moeten bewijzen dat u de maker bent van het origineel. In dit digitale tijdperk is zoiets (veel) makkelijker gezegd dan gedaan
12% van de respondenten is zeker van zijn stuk en zegt dat ze nooit slachtoffer zijn geweest van plagiaat. Ik vermoed dat zij ook diegenen zijn die hun blog niet openbaar maken (hun blog onvindbaar maken voor zoekmachines). Om helemaal immuun te zijn voor copycats kan u de toegang tot uw (volledige) blog blokkeren met een password.
Tot zover de resultaten van de enquête.
Citeren uit andermans blog kan wel. Zelfs zonder voorafgaandelijke toestemming van de geciteerde blogger (gelukkig maar, anders kon De Blogtrommel hier en nu ophouden te bestaan). Zorg er dan wel voor dat duidelijk is dat u citeert. U dient zich dan wel te beperken tot dat stukje dat nodig is om je punt te maken. Een complete blog van 600 woorden citeren is dus uit den boze. De bronvermelding (liefst met link) is een absolute must!
Ook het (sterk) geïnspireerd geraken door een collega-blogger is niet verboden. U kan tenslotte niet altijd het warme water opnieuw uitvinden. Zolang u uw stuk maar uw eigen stempel, een persoonlijke twist meegeeft. Laat me van de gelegenheid gebruikmaken om u veel succes te wensen met het maken van unieke content met een persoonlijk tintje!
Wil u zich verdiepen in dit onderwerp, dan vindt u hier en daar extra informatie.
Ik wil graag iedereen bedanken die hier uitvoerig commentaar heeft achtergelaten. Er gaat ook een  uitdrukkelijk woord van dank naar Petra en Wilma.U kan nog meer over plagiaat lezen in het stuk met de toepasselijke titel: Mee-eters

photo credit: bioxid via photopin cc

Plagiaat: hoe groot is het probleem?

Bloggers zijn delers. Dealers in kennis en inspiratie. Als mede-blogger zou u wel gek zijn om daar niet vroeg of laat uw voordeel mee te doen.

Er is echter kennis opdoen, inspiratie opdoen en er is citeren tot en met schaamteloos kopiëren en plagiëren. Inspiratie opdoen bij andere bloggers is geen probleem, een collega-blogger citeren mag onder bepaalde voorwaarden. Overnemen mag in principe dan weer niet zonder de toestemming van de eigenaar van de tekst.
Iedereen is het erover eens dat en spelletje CTRL+C, CTRL+V niet kan. Maar waar ligt de grens? En wat doet u als u merkt dat iemand uw tekst leende? Of vindt u het helemaal niet zo erg wanneer er een copy cat met uw materiaal aan het werk gaat? Misschien hoort één en ander wel bij het risico van het (blog)vak?
 
Ik wil wel eens weten hoe groot het probleem eigenlijk is. Vandaar dit kleine onderzoek, dat geenszins wetenschappelijk onderbouwd is.
Welke zijn uw ervaringen hieromtrent? Kruip in de pen en laat het me weten. Dat kan u ook door de poll hiernaast aan te klikken.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Update: Benieuwd naar de resultaten van het onderzoekje naar plagiaat onder bloggers?

photo credit: bioxid via photopin cc