beter bloggen, bloggen, lezerspubliek opbouwen
Op het gevaar af dat ik ervan beschuldigd word niet origineel te zijn haak ik in op een stuk van Debbie. De titel van het bericht laat voor wat betreft de strekking van haar verhaal weinig aan duidelijkheid te wensen over.
Ik overval u een beetje laat met mijn inzichten over dit heikel onderwerp dat zich de laatste paar weken als een trending topic over mijn blogosfeer uitrolde. Het heeft alvast het voordeel dat ik een beetje afstand kon nemen.
Laat me er gemakshalve even vanuit gaan dat u een hobbyblogger bent (voor mensen die bloggen in het verlengde van hun werk/beroep gelden andere criteria (hoewel), maar daar wil ik het hier niet over hebben).
Ik weet niet hoe het voor u zit, maar voor mij is bloggen en al wat daarbij komt kijken een – weliswaar uit de hand gelopen – hobby. Een liefhebberij die onder meer het volgende inhoudt:
 • ik doe het in mijn vrije tijd
 • ik doe het met (veel) plezier en met een kinderlijk enthousiasme
 • ik doe het zolang ik het leuk vind
Het komt er dus op aan evenveel plezier te blijven hebben als een kind op Sinterklaasdag. Wat is daarvoor nodig?
 • graag willen vertellen over dingen waar ik niet over uitgepraat geraakt (dat is het geval)
 • mijn verhaal kunnen overbrengen (daarover doe ik geen uitspraken, maar gezien de respons die Blogtrommel.com te beurt valt durf ik te stellen dat het af en toe lukt)
 • en als het niet lukt is er niet eens een man overboord
 • plezier kan voor mij niet zonder een scheutje ambitie en een flinke schep bezoekers
 • regels en wetmatigheden zijn nodig, maar het is leuk om ze naar mijn hand te zetten en zelfs zo nu en dan finaal aan de laars te lappen (bloggen heeft het voordeel dat ik zulks met relatief beperkte schade voor mezelf en anderen kan doen)
 • een beetje ruimte om mezelf te kunnen zijn
 • ruimte om me niet altijd naar regels en conventies te moeten plooien
 • de wetenschap dat ik mijn ding kan/mag doen zonder daarvoor anderen tegen je in het harnas te moeten jagen
 • de ruimte om uit de bocht te gaan of de de permissie om diezelfde bocht (veel) te kort te nemen
“Origineel zijn” staat niet in het rijtje. Dat is logisch. Originaliteit is geen absolute noodzaak om plezier te kunnen maken. Zolang u maar het idee – ja, zelfs de illusie – hebt dat wat u doet zinnig, waardevol, leerrijk of leuk is. Zolang u vanuit dat oogpunt blijft bloggen, hoeft u zich in feite geen zorgen te maken over subjectieve, holle begrippen als “originaliteit” en ” authenticiteit.” Ze zijn een gratis optie bij uw kinderlijk enthousiasme!
Mensen beïnvloeden elkaar en succesvolle mensen hebben meer volgelingen dan gepatenteerde loosers. Ook dat lijkt me logisch aangezien het aantal succesformules nu eenmaal eindig is.
Dit blog staat vol met verwijzingen naar collega-bloggers die ik de moeite waar vind. Een verzameling waar ik fier op ben en dankbaar zelfs. Verder op deze weblog, de tips voor “beter bloggen.” Heb ik daarmee een uniek blogconcept beet? Ben ik uniek? Ik zou het niet weten. Wat ik wel weet is dat ik blog over een onderwerp dat me erg boeit, dat ik het fijn vind om over dat onderwerp te schrijven en het met u en anderen te delen. Omdat bezoekers en lezers me een kick geven, probeer ik er veel aan te doen opdat eenieder die dit blog bezoekt er wat aan heeft.
Deze weblog is alles, behalve:

 • een handboek
 • een krant of tijdschrift
 • een naslagwerk
 • een scriptie
 • een Groot dictee der Nederlandse taal
 • een verhandeling
 • een dossierstuk
 • een wetboek
 • een plan
 • een lastenboek
Enfin, de strekking van mijn betoog is u intussen duidelijk: het komt er vooral op aan plezier te maken. Op het internet én in real life. en dat is ook wat ik eenieder toewens.
Collegiale groet,
Sharp Ben